skip to Main Content

Wat biedt de praktijk voor volwassenen?

Koekkoek & Co werkt oplossingsgericht. Dat betekent dat we inzoomen op het verlangen of de wens waarmee u komt en vervolgens kijken hoe we u kunnen helpen om die wens geleidelijk te vervullen. Denken in problemen vertraagt het veranderingsproces. Wij gaan liever uit van de kracht van mensen. Samen zoeken we naar oplossingen waar u mee verder kunt.

Bekijk direct de verschillende therapievormen.

Wat is onze werkwijze?

Voordat u in aanmerking komt voor hulp heeft u een verwijzing ontvangen van de huisarts. Vervolgens meldt u zich aan via onze site.  U ontvangt de zakelijke spelregels zodat u ze rustig door kunt lezen. Als voorbereiding op het eerste gesprek krijgt u een vragenlijst opgestuurd. Op basis van de ingevulde vragenlijsten en het intakegesprek maken we samen met u een behandelplan. Sommige mensen hebben baat bij een individueel traject, anderen floreren juist in een groep. Waar mogelijk en wenselijk maken we gebruik van e-health modules. Welke vorm het ook wordt, wij staan garant voor een vriendelijke, duidelijke en concrete aanpak.

Individuele behandeling in het Engels is mogelijk; voor andere talen kan gebruik worden gemaakt van een tolk. If you’re not comfortable with Dutch or still learning; most of our treatment offer is also available in English, or by a tolk for other languages.

Welke klacht heeft u?

De klachten waarmee cliënten een beroep op ons doen zijn heel divers. U kunt onder meer denken aan:

 • angst- en paniekklachten
 • stemmingsklachten
 • depressie
 • piekeren
 • vermoeidheid
 • onderpresteren
 • stress-  en spanningsklachten
 • assertiviteit en weerbaarheid
 • problemen die het gevolg zijn van een traumatische ervaring
 • problemen met het zelfbeeld / zelfvertrouwen
 • aandacht- en concentratieproblemen
 • gezinsproblematiek
 • problemen met zelfbeheersing (agressie, onrust, nervositeit)
 • onbegrepen lichamelijke klachten
 • psychische problemen die het gevolg zijn van ziekte
 • slaapproblemen

Welke therapie past bij u?

Korte oplossingsgerichte cognitieve therapie

Wat is oplossingsgerichte therapie?

De werkwijze bij oplossingsgerichte therapie verschilt sterk van andere vormen van psychotherapie. De meeste therapievormen richten zich eerst op een probleemanalyse: het omschrijven van de problemen en het onderzoeken van de oorzaken. Die oorzaken worden onder andere gezocht in het verleden, de omgeving of de gedachten- en gedragspatronen van de cliënt. Oplossingsgerichte therapie ziet de probleemanalyse als een inefficiënte omweg en slaat deze omschrijvende en onderzoekende fase over.

De oplossing centraal

Al onze therapeuten werken volgens de theorie van probleemoplossende therapie. Wij zijn ervan overtuigd dat het niet nodig is om te begrijpen hoe uw klachten precies zijn ontstaan. In plaats van zich te verdiepen in het probleem, verdiept probleemoplossende therapie zich in mogelijke oplossingen. U wordt vanaf het begin aangemoedigd zich te concentreren op de nu nog denkbeeldige situatie waarin het probleem is opgelost. Daarbij gaan wij ervan uit dat u de oplossing onbewust al in u heeft, namelijk in de vorm van uitzonderingen op het probleem. Geen enkel probleem is namelijk constant aanwezig.

Focus op de toekomst

In oplossingsgerichte therapie concentreert u zich op de situaties waarin het probleem zich niet voordoet, of minder op de voorgrond treedt. U bepaalt zelf het doel van de therapie. Om dit doel te bereiken, krijgt u allerlei vragen die u helpen om u te richten op succesvolle situaties uit het verleden die van nut zijn voor de oplossing in de toekomst. Uw behandelaar laat u dus zo min mogelijk tijd besteden aan uw klachten, maar op datgene wat u helpt. Deze therapievorm bespaart veel tijd en moeite en werkt snel.

Deze therapievorm zetten we in voor individuen, relaties en gezinnen.

Veerkrachttraining met behulp van paarden

Veerkrachttrainingen zijn geschikt voor kinderen (vanaf 8 jaar) en volwassenen.

Wat kun je leren in deze training?

 • Grenzen aangeven
 • Talenten ontdekken en gebruiken
 • Problemen oplossen
 • Belangrijk durven zijn
 • Voelen waar je kracht zit
 • Beter omgaan met je energie
 • Doorzettingsvermogen
 • Zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen
 • Samenwerken
 • Openheid
 • Nieuwe dingen ondernemen
 • Patronen doorbreken
 • Concentratie en aandacht verbeteren

Voor wie?

We plaatsen deelnemers zoveel mogelijk in groepen met leeftijdgenoten. Ervaring met paarden/pony’s is niet nodig. Deelnemers werken tijdens de training wel met paarden/pony’s, maar blijven gewoon met hun voeten op de grond.  Wij kunnen voor de training kiezen uit dieren, die variëren in hoogte en karakter. Meestal werken we met één paard of pony tegelijk.

Een veerkrachttraining bestaat uit vijf bijeenkomsten van 1,5 uur.

Deze training bevat op welbevinden gerichte interventies. Deze ideeën zijn ontleend aan de onderzoeken van o.a. Corey Kayes (Emory University, Atlanta V.S.2010). Het geheel is gebaseerd op de zes energiegevende activiteiten die bijdragen aan een betere dag en vervolgens aan een leven met meer kwaliteit.

Kenmerken van een zinvol bestaan zijn:

 • Zelfacceptatie
 • Positieve relaties met anderen
 • Groeien / leren
 • (Zelf)Vertrouwen
 • Zelfstandigheid
 • Genieten
 • Interesse in het leven van jezelf en dat van anderen

 Als je elke dag …

 1. Iets positiefs met iemand anders doet
 2. Oog hebt voor anderen en iemand helpt of zorg biedt
 3. Iets nieuws leert
 4. Een speelse of creatieve bezigheid hebt
 5. Lichamelijk actief bent
 6. Iets spiritueels doet (dat kan van alles zijn zoals een moment van meditatie, stilstaan bij je geluksmomenten, complimenten aan jezelf geven, vriendelijkheid en mildheid voorop zetten, bewust in het hier en nu zijn)

…zorg je voor een betere dag en zet je stappen in het bevorderen van je veerkracht.

Het stilstaan bij de positieve emoties helpt je om een meer observerende en waarnemende houding in te nemen. Als gevolg daarvan signaleer je eerder wat jij nodig hebt en zo krijg je de mogelijkheid om minder impulsief en automatisch in het leven te staan. De kans op een plezierige beleving is zo steeds groter.

De training geeft mogelijkheden om te experimenteren met wat voor jou helpend kan zijn om stappen te zetten in de door jou gewenste richting. Jij zelf zult energie en tijd moeten steken in je eigen doelen. De trainers assisteren je om ze concreet te maken en te formuleren.

Je groepsgenoten helpen je bij het bevestigen van wat goed gaat en jij zult dat ook richting je groepsgenoten doen. Tevens is het uitwisselen van tips en het herkennen van elkaars doelen en obstakels prettig en motiverend om steeds opnieuw net uit je comfortzone te gaan en vorderingen te maken.

Mindfullness Based Cognitive Therapy

Heeft u soms ook zo’n last van negatieve gedachten en zinloos gepieker?
Vindt u het moeilijk om u te ontspannen?
Stelt u het uit om dingen te doen terwijl u eigenlijk wilt aanpakken?
Of wilt u ‘gewoon’ meer van het leven kunnen genieten?
Wellicht is mindfulness dan iets voor u

Via mindfulness leert u op een andere manier met negatieve gedachten, gevoelens en stress om te gaan. U ontdekt dat het niet mogelijk is gedachten te ‘stoppen’, maar dat u wel in staat bent om te stoppen gedachten automatisch aandacht te geven. Hiermee vermindert u de stress die gedachten veroorzaken. Aan de hand van verschillende oefeningen ervaart u hoe het is om doelbewust uw aandacht te sturen, zonder te oordelen, bewust van het huidige moment.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat deze aanpak leidt tot:

 • blijvende vermindering van lichamelijke en psychische klachten
 • 50 % minder terugval na depressie
 • verbeterde vaardigheid om u te ontspannen
 • verlichting van pijn en verbeterde vaardigheid om met chronische pijn om te gaan
 • meer energie en levenslust, verhoging van welbevinden
 • beter omgaan met stressvolle gebeurtenissen

Aandachtstraining is sinds 1979 ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn (1944), en is gebaseerd op een combinatie van Westerse kennis over stress en Oosterse Boeddhistische principes.
De training bestaat voornamelijk uit oefeningen in aandacht en concentratie, eenvoudige bewegingsoefeningen en oefeningen om het bewustzijn in het dagelijks leven te vergroten. Er wordt u uitgelegd hoe gedachtenprocessen invloed hebben op beleving van pijn, stress en gevoelens.

Tijdens de training oefent u thuis met meditaties. U krijgt daarvoor een usb stick of CD’s.

EMDR

Wat is EMDR? Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, zou je met een beetje fantasie resetten kunnen noemen. Met behulp van een therapeut reset je een herinnering die je blijft kwellen. Zo zorg je dat die herinnering draaglijker wordt en geen heftige emotionele reacties meer in gang zet. Deze therapievorm is zowel geschikt voor volwassenen als voor kinderen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Bij EMDR wordt de herinnering aan een schokkende gebeurtenis teruggehaald, in opeenvolgende sets. Op het moment dat de cliënt de herinnering voor de eerste keer terughaalt, krijgt hij op hetzelfde moment een reeks stimuli aangeboden (bijvoorbeeld geluiden via een koptelefoon). Door die combinatie komt er doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, lichamelijke sensaties en gevoelens. Na de eerste set wordt er een vraag gesteld en volgt er een tweede set. De therapeut vraagt de cliënt zich vervolgens te concentreren op dat wat nog de meeste spanning geeft. Hetzelfde doet hij in de derde ronde, de vierde en zo verder, met als uiteindelijk resultaat dat de oorspronkelijke herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het kan ook dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten over de situatie ontstaan, die de gebeurtenis een minder negatieve lading geven. De herinnering verandert dus, maar kan ook waziger worden, of kleiner. Hierdoor roept de herinnering geen heftige emotionele reacties meer op.

Voor wie?

EMDR is bedoeld voor de behandeling van volwassenen of kinderen die last hebben van een posttraumatische stress-stoornis en andere traumagerelateerde angstklachten. Het gaat dan om klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis.

Meer weten?

Hier vindt u meer informatie over EMDR.

In dit filmpje vindt u uitleg.

Rescripting

Verbeelden en herschrijven (imagination en rescripting)

Imaginatie en Rescripting (IR) is een behandeltechniek die o.a. gehanteerd wordt binnen de schematherapie. Bij Koekkoek & Co wordt deze techniek los van schematherapie gebruikt. I.R is een prettige techniek om ervaringen en beelden die een rol spelen bij het tot stand komen en het onderhouden van problemen op te sporen.

Tevens is I.R. bruikbaar bij het opsporen van ervaringen en beelden die herstellend zijn en u kunnen helpen bij het zetten van stappen in de richting van uw doel van de behandeling.

Hoe gaan we te werk?

Tijdens de sessie wordt u geholpen bij het maken van een voorstelling  van een concrete, levendige zintuiglijke ervaring. Daarvoor roept u beelden op uit uw herinnering of u gaat verbeelden met:

beelden uit het verleden, beelden uit de toekomst, verbeelde beelden, helende beelden, beladen beelden of beschadigde beelden of beelden die voor een bepaald thema staan (ontspanning, autonomie etc).

Wanneer inzetbaar?

De techniek is in toepasbaarheid en effectiviteit goed te vergelijken met EMDR. Daarmee is I.R. niet alleen inzetbaar voor traumabehandelingen, maar ook voor alle stoornissen en problemen waar ingrijpende levenservaringen van invloed zijn. Te denken valt aan angsten, depressie, agressieproblemen, somatoforme stoornissen en eetstoornissen en bij een gering gevoel van eigenwaarde.

Uit studies blijkt dat I.R. soms zelfs effectiever is dan EMDR.

De methodiek kan ook gehanteerd worden in combinatie met EMDR en is bruikbaar in het werken met zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen.

Heartmath

Met behulp van hartcoherentiemethode van Heartmath kunt u direct terugzien welke techniek u in kunt zetten om rustig te worden bij teveel angst, spanning of frustratie. Het softwareprogramma van Heartmath laat u direct terugzien wat goed werkt en is heel ervaringsgericht. U leert met behulp van spelletjes op de computer hoe u in een meer coherente staat van zijn kunt komen. Deze methode is zowel voor kinderen als volwassenen een mooie manier om zichzelf beter te leren kennen. De Heartmath-hartcoherentiemethode is in te zetten als u bijvoorbeeld last heeft van angst- en paniekklachten, oververmoeidheid, piekeren, snel te boos worden, slecht slapen, onder druk moeten presteren.

Het is een mooie praktische ondersteuning bij de andere therapievormen die we geven, zoals mindfulness en ACT.

Hartcoherentie wat is dat eigenlijk?

De hartcoherentie-methode gaat ervan uit dat het hartritme (het ritme tussen twee hartslagen) je emotionele toestand beter weerspiegelt dan enig ander orgaan. Als je bang bent, zenuwachtig of gefrustreerd dan is het hartritme ongelijk en onregelmatig, zo is tien jaar geleden ontdekt door het Heartmath Institute in Californië. Het hartritme ziet er in een grafiek dan uit als opgejaagde bergpieken. Het hart kan ook een ander patroon laten zien. Dat is het geval wanneer je merkt dat je vertrouwd of gewaardeerd wordt, wanneer je leuke dingen doet en daarvan geniet. Het hartritme heeft dan een patroon dat er veel glooiender uitziet. De wetenschap noemt dit coherentie, en in je lichaam is alles beter op elkaar afgestemd. Gebleken is dat je helder kunt denken en op je best bent met dit coherente hartritme. Om hartcoherentie te bereiken doen we met u een aantal oefeningen.

Wandelpsycholoog

Wilt u meer in het nu zijn en genieten van details in uw omgeving?
Piekert u veel en mist u de beleving vanuit uw zintuigen?
Stelt u dingen uit, zoals bewegen of wandelen, terwijl u liever dingen wilt ondernemen?
Beweegt u ook graag tijdens een gesprek?
Meer gelukshormonen aanmaken, u kunt dat ook!

Wellicht is deze aanpak dan iets voor u!

Welke stappen kunt u zetten?
Tijdens deze individuele sessies werkt u aan uw eigen doelstellingen. U leert onder andere rust te ervaren, meer te genieten van details en u zult beter gaan voelen wie u bent en wat u belangrijk vindt. Diverse zintuigen worden aangesproken en door middel van oefeningen, opdrachten en vragen die aansluiten bij uw hulpvraag/werkpunten, wordt u zich bewust van de omgeving en neemt u gemakkelijker afstand van uw problemen.

Achtergrondinformatie

Onderzoek heeft aangetoond dat beweging helpt om een slechte stemming te verbeteren en pijnklachten te verminderen. Uw hormoonhuishouding verandert tijdens het wandelen: het serotoninelevel gaat omhoog, net als het endorfine- en het dopamineniveau. Dubbele winst dus!
Actief zijn tijdens een sessie helpt de cliënt meer te relaxen en zich open te stellen. Cliënten in Amerika die therapie tijdens het wandelen kregen, gaven aan het makkelijker te vinden tijdens het praten over hun gevoelens naar voren te kijken en te wandelen dan om rechtstreeks de therapeut aan te kijken (onderzoek uit 2005, gepubliceerd in ‘the Journal of Neuroscience Advocates’).

Het combineren van therapie met verblijven in de natuur en fysieke activiteit is niet nieuw. Sigmund Freud wandelde omstreeks 1900 al met een aantal van zijn cliënten met positieve resultaten als gevolg.

Lichaamsbeweging is een manier om je brein in conditie te brengen. Door middel van lichaamsbeweging werk je óók aan je geheugen en aan je cognitieve (verstandelijke) functies. Lichaamsbeweging en cognitieve inspanning doen een beroep op dezelfde circuits in het brein; het betreft dezelfde neurale systemen. Verbindingen tussen hersengebieden waarvan we dachten dat ze alleen bedoeld zijn voor geheugenprocessen, blijken ook belangrijk te zijn voor motorische processen (Prof. Dr. E. Scherder, hoogleraarneuropsychologie, gepubliceerd in ‘Trouw’, 2011).
Beweging verbetert je leervermogen en geheugen en blijkt heilzaam bij psychische klachten als stress, verslaving en depressiviteit.

Cognitieve gedragstherapie

Gedragstherapie is een vorm van psychotherapie. De benadering is vooral praktisch: het gedrag waar u last van heeft, leert u af. Doel van de therapie is problemen oplossen en zo uw klachten verminderen. Het is dus niet persé de bedoeling om de oorzaak van uw klachten te vinden.

Hoe werkt gedragstherapie? Samen met de therapeut bepaalt u het doel van de therapie. Bijvoorbeeld: ‘Ik wil leren om “nee” te zeggen en mijn grenzen aan te geven, of “Ik wil me vrij genoeg voelen om in een groep het woord te voeren”. Samen met uw therapeut maakt u stap voor stap een plan om uw doel te bereiken.

Er zijn verschillende vormen van gedragstherapie. Bij Koekkoek & Co wordt vooral gewerkt met aandachts- en acceptatiegerichte gedragstherapie.

Als het niet zo goed met je gaat, zijn wij vanuit onze aanleg geneigd om veel tijd te steken in gedachten die gaan over onze problemen. Dat maakt het er meestal niet beter op. Je stemming wordt er meestal juist slechter van.

Met behulp van elementen van mindfulness en acceptatie-therapie ontdekt u hoe anders om te gaan met negatieve belevingen.

Zo leert u nieuwe manieren van aandacht. U oefent om met meer afstand te kijken naar uw gedachten waardoor u op een andere manier om kunt gaan met negatieve gevoelens. Tijd en energie steken in dat wat wenselijk is voor u, geeft een andere kwaliteit van leven. Waar mogelijk wordt uw therapie ondersteund met ervaringsgericht of lichaamsgericht werk, waardoor u letterlijk beleeft wat het beste voor u werkt.

De manier van vragen stellen om erachter te komen waar uw verlangen ligt en waar uw krachtbronnen zich bevinden, gebeurt vanuit de oplossingsgerichte cognitieve gedragstherapie. Al onze therapeuten zijn geschoold in het oplossingsgericht uitvragen.

Acceptance and Commitment Therapy

ACT is een recent ontwikkelde therapie. Het sluit aan bij de verlangens die er nu, in onze complexe maatschappij leven. Wij creëren en bewandelen graag ons eigen pad. ACT helpt u daarbij.

ACT is een actieve therapie. U doet veel oefeningen, zowel in de (online) sessies als thuis.

 • U leert met een afstand te kijken naar uw gedachten.
 • U leert gedachten minder serieus te nemen.
 • U leert op een andere manier om te gaan met negatieve gevoelens.
 • U leert meer in het hier en nu te leven.
 • U leert meer zicht te krijgen op wat u werkelijk belangrijk vindt in uw leven.
 • U leert hier meer naar te handelen.

U zou ACT kunnen zien als een soort yoga voor het brein. Door er veel mee te oefenen, wordt u er mentaal flexibeler van.

Relatietherapie

Elke relatie kent zijn ups en down’s. Dat is een normaal fenomeen wanneer je lang bij elkaar bent. Aanvankelijk zie je de overeenkomsten, na enige jaren kom je ook de verschillen tegen. Deze verschillen kunnen je verleiden om je beste zelf te verstoppen of jezelf weg te cijferen.  Dit is pijnlijk voor beide partners. De onaangename gevoelens komen zowel bij jezelf als bij de ander terecht. Dat zorgt voor verwarring en verwijdering.  De vraag komt op of het nog zin heeft om samen te blijven.

Wanneer is relatietherapie zinvol?

Als het doel is om samen te onderzoeken of je ongewenste patronen wil doorbreken of als je samen wil onderzoeken of de relatie nog kans van slagen heeft, dan is relatietherapie nuttig. Vaak blijkt er nog genoeg basis te zijn om samen verder te gaan en in andere situaties concluderen de partners dat het beter is om elk hun eigen weg te gaan.

Het intakegesprek

Tijdens een intakegesprek maakt u beiden tegelijk kennis met de coach/psycholoog en bespreekt u beiden uw verlangen. Welke stappen hoopt u te zetten en waar wilt u graag aan werken? Bent u beiden bereid daarmee aan de slag te gaan? Welke patronen worden herkend? Wat voor een relatie wilt u graag met elkaar hebben? Hoe ziet uw ideale relatie eruit? Wanneer bent u tevreden?
Na dit intakegesprek wordt bij voldoende motivatie van beide partners een vervolgtraject gepland waarbij in overleg met u gekozen wordt voor een passende manier van werken. Relatietherapie valt niet onder de basisGGZ, maar wel onder coaching.

Workshop mindfulness-compassie

Wanneer we mindfulness beoefenen, leren we om bewust aanwezig te zijn bij het leven zoals het zich van moment tot moment aan ons voordoet. Maar hoe gaan we om met de momenten die extra moeilijk en pijnlijk voor ons zijn en waar we onder lijden? Dat is een uitdaging waar we allemaal vroeg of laat voor komen te staan. De sleutel is dat we leren het leven niet alleen met mindfulness, maar ook met heartfulness tegemoet te treden. Dat wil zeggen: met compassie of mededogen.

Voor wie? Voor mensen die stappen willen zetten in het bevorderen en/of onderhouden van hun veerkracht en stressmanagement. Heeft u de mindfulnesstraining al gevolgd en wilt u dit aanvullen met compassie of wilt u kennismaken met wat mindfulness en/of compassie voor u zou kunnen betekenen, dan kunt u profiteren van deze werkvorm.

Afhankelijk van de deelnemers zal de inhoud van deze workshop per keer aangepast worden. Het is dus ook mogelijk dat u meerdere keren mee doet.  Soms zal de workshop binnen plaatsvinden, soms zult u samen de natuur in gaan. Dit wordt van te voren bekend gemaakt.

Stilstaan om te ervaren:

Mindfulness is een vorm van aandachttraining die je in het nu brengt, in het huidige moment.

Compassie houdt in dat je bewust je leven verrijkt met vriendelijkheid en mildheid.

Workshop grenzen

Wat kun je leren in deze workshop?

– Voelen wat voor jou fijn en veilig is.
– Je persoonlijke ruimte innemen.
– Je grenzen aangeven op jouw manier.
– Duidelijk zijn naar anderen over wat je nodig hebt.
– Groot maken en terugschakelen.
– Bewust worden waar jij jouw stevigheid voelt in je lichaam.
– Visualiseren van het beeld dat je helpt om vriendelijk duidelijk te zijn.

Wanneer deze workshop?

Deze workshop is een onderdeel van een totaal behandelingsplan en staat niet op zich. Naast de gesprekken is ervaringsgericht leren vaak heel nuttig. Volwassenen die baat hebben bij deze workshop komen meestal met hulpvragen rond zelfvertrouwen en weerbaarheid, omgaan met boosheid, angsten en/of stress, grenzen stellen, samenwerken en/of energiebeheer.

Voor wie?

We werken met een klein groepje van maximaal 4 personen.
Ervaring in de omgang met paarden is niet nodig. Deelnemers werken tijdens de training wel met paarden, maar blijven gewoon met hun voeten op de grond. Meestal werken we met één paard of pony tegelijk.

Waarom met paarden?

Paarden kunnen ons heel helder informatie terugkoppelen over ons gedrag en ons gevoel. Ze liegen nooit en zijn zonder oordelen. Paarden zijn specialisten in het aanvoelen van anderen. Ze spiegelen, net als wij mensen, om goed samen te kunnen werken. De nauwkeurigheid waar ze dat mee doen is heel groot. Goed samenwerken is een noodzaak om te overleven. Als wij als mens met een paard gaan werken worden we onderdeel van de kudde. Zo leren wij van de paarden hoe we gedrag van onze soortgenoten beter kunnen “lezen”. De paarden laten ons direct ervaren wat we kunnen doen om onze problemen anders aan te pakken. Omdat het paard in het “nu” staat, krijg je steeds weer een kans om iets uit te proberen en de manier te ontdekken die bij jou past.

Back To Top

Cookies Notification​

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt privacybeleid