skip to Main Content

Therapie met behulp van paarden

Het paard ondersteunt je tijdens de zoektocht naar je beste zelf.

Waarom therapie met paarden?

Paarden zijn specialisten in het aangaan van verbindingen (de relaties met anderen). Ze laten je heel goed zien of jij er helemaal voor kiest om er echt bij te horen. Lukt dat niet, dan laten ze je ervaren hoe je dat dan wel kunt doen. Ze vertellen je (zonder woorden) precies of jij jezelf belangrijk durft te maken en welke positieve gedachten en beelden je daarbij helpen. Dit doen ze oordeelvrij, wat helpend is voor de goedkeuring van onszelf. Paarden laten je voelen of je er echt helemaal bent, met al jouw kwaliteiten, met je zon- én je schaduwkanten. Ze helpen je om vriendelijker te worden, waardoor je met mildheid naar jezelf kunt kijken. Dit draagt bij aan ons gevoel van zelfacceptatie, onze spiritualiteit en het hebben van (zelf)vertrouwen. Omdat het paard in het “nu” staat krijg je steeds weer een kans om iets uit te proberen om jouw manier te ontdekken die past in de situatie. De fysieke activiteit in de buitenruimte en het bezig zijn met de levendige paarden prikkelt onze zintuigen en het samen beleven daarvan geeft plezier.

Welke klacht heeft u?

De klachten waarmee cliënten een beroep op ons doen zijn heel divers. U kunt onder meer denken aan:

 • aandacht- en concentratieproblemen
 • piekeren
 • angst- en paniekklachten
 • stress
 • burn out
 • een geblokkeerd gevoel
 • problemen met zelfvertrouwen en zelfbeeld
 • problemen met agressieregulatie
 • neerslachtigheid
 • moeite met nee zeggen en het stellen van grenzen
 • moeite met samenwerken
 • moeite met leidinggeven

Therapievormen

Veerkrachttraining

Veerkrachttrainingen zijn geschikt voor kinderen (vanaf 8 jaar) en volwassenen.

Wat kun je leren in deze training?

 • Grenzen aangeven
 • Talenten ontdekken en gebruiken
 • Problemen oplossen
 • Belangrijk durven zijn
 • Voelen waar je kracht zit
 • Beter omgaan met je energie
 • Doorzettingsvermogen
 • Zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen
 • Samenwerken
 • Openheid
 • Nieuwe dingen ondernemen
 • Patronen doorbreken
 • Concentratie en aandacht verbeteren

Voor wie?

We plaatsen deelnemers zoveel mogelijk in groepen met leeftijdgenoten. Ervaring met paarden/pony’s is niet nodig. Deelnemers werken tijdens de training wel met paarden/pony’s, maar blijven gewoon met hun voeten op de grond.  Wij kunnen voor de training kiezen uit dieren, die variëren in hoogte en karakter. Meestal werken we met één paard of pony tegelijk.

Een veerkrachttraining bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1,5 uur.

Deze training bevat op welbevinden gerichte interventies. Deze ideeën zijn ontleend aan de onderzoeken van o.a. Corey Kayes (Emory University, Atlanta V.S.2010). Het geheel is gebaseerd op de zes energiegevende activiteiten die bijdragen aan een betere dag en vervolgens aan een leven met meer kwaliteit.

Kenmerken van een zinvol bestaan zijn:

 • Zelfacceptatie
 • Positieve relaties met anderen
 • Groeien / leren
 • (Zelf)Vertrouwen
 • Zelfstandigheid
 • Genieten
 • Interesse in het leven van jezelf en dat van anderen

 Als je elke dag …

 1. Iets positiefs met iemand anders doet
 2. Oog hebt voor anderen en iemand helpt of zorg biedt
 3. Iets nieuws leert
 4. Een speelse of creatieve bezigheid hebt
 5. Lichamelijk actief bent
 6. Iets spiritueels doet (dat kan van alles zijn zoals een moment van meditatie, stilstaan bij je geluksmomenten, complimenten aan jezelf geven, vriendelijkheid en mildheid voor op zetten, bewust in het hier en nu zijn)

…zorg je voor een betere dag en zet je stappen in het bevorderen van je veerkracht.

Het stilstaan bij de positieve emoties helpt je om een meer observerende en waarnemende houding in te nemen. Als gevolg daarvan signaleer je eerder wat jij nodig hebt en zo krijg je de mogelijkheid om minder impulsief en automatisch in het leven te staan. De kans op een plezierige beleving is zo steeds groter.

De training geeft mogelijkheden om te experimenteren met wat voor jou helpend kan zijn om stappen te zetten in de door jou gewenste richting. Jij zelf zult energie en tijd moeten steken in je eigen doelen. De trainers assisteren je om ze concreet te maken en te formuleren.

Je groepsgenoten helpen je bij het bevestigen van wat goed gaat en jij zult dat ook richting je groepsgenoten doen. Tevens is het uitwisselen van tips en het herkennen van elkaars doelen en obstakels prettig en motiverend om steeds opnieuw net uit je comfortzone te gaan en vorderingen te maken.

Workshop grenzen

Wat kun je leren in deze workshop?  

 • Voelen wat voor jou fijn en veilig is.
 • Je persoonlijke ruimte innemen.
 • Je grenzen aangeven op jouw manier.
 • Duidelijk zijn naar anderen over wat je nodig hebt.
 • Groot maken en terug schakelen.
 • Bewust worden waar jij jouw stevigheid voelt in je lichaam.
 • Visualiseren van het beeld dat je helpt om vriendelijk duidelijk te zijn.

Wanneer deze workshop?

Deze workshop is een onderdeel van een totaal behandelingsplan en staat niet op zich. Naast de gesprekken is ervaringsgericht leren vaak heel nuttig. Volwassenen die baat hebben bij deze workshop komen meestal met hulpvragen rond zelfvertrouwen en weerbaarheid, omgaan met boosheid, angsten en/of stress, grenzen stellen, samenwerken of energiebeheer.

Voor wie?

We werken met een klein groepje van 3 a 4 volwassenen.

Ervaring in de omgang met paarden is niet nodig. Deelnemers werken tijdens de training wel met paarden, maar blijven gewoon met hun voeten op de grond. Meestal werken we met één paard of pony tegelijk.

Om alvast over na te denken:

Wat heb jij in je gezin van herkomst geleerd als het gaat over nee zeggen en grenzen aangeven?

Gezinstherapie met behulp van paarden

Als het niet goed gaat met één van de gezinsleden, heeft dat invloed op het hele gezin. En andersom heeft het gezin invloed op hoe het met alle gezinsleden gaat.

Voor wie is gezinstherapie met behulp van paarden geschikt?

Voor kinderen en jongeren met psychische klachten en hun ouders.

Waarom paarden inzetten?

Zeker ook in het geval van gezinnen zijn paarden een krachtig hulpmiddel. Ze bieden een extra mogelijkheid om via een hele andere werkvorm het doel te bereiken. Waar vaak het gesprek centraal staat, gaat het hier over lichaamshouding en intentie. Ook niet uitgesproken emoties worden door het paard helder gemaakt. Het paard is een expert in het aangeven waar de druk ligt binnen het gezin. Als emoties het praten in de weg zitten of als het gezin beter is in doen dan in praten. Deze werkvorm helpt om een drempel te verlagen en motivatie te verhogen, waardoor eerder aan de slag gegaan kan worden met het doorbreken van patronen.

Gezinstherapie met behulp van paarden is altijd een onderdeel van een behandeltraject wat grotendeels in de kamer plaatsvindt.
Binnen Koekkoek & Co denken we gewoonlijk vanuit het gezin en haar patronen. Dus in gesprek met een therapeut zal altijd stilgestaan worden bij de invloed die de gezinsleden op elkaar hebben. De kracht van het werken met het paard is dat het paard altijd direct en zonder oordeel laat zien en ervaren hoe het is met rangorde (wie staat er boven wie?), verbinding (hoor ik erbij, hoe is de afstand tussen jou en mij?) en balans (wie neemt meer dan hij geeft?). Dit zijn de principes van elk systeem, zoals een gezin.

Het paard is al 65 miljoen jaar gespecialiseerd op het innemen van de plek in de kudde en wij als sociale stamdieren hebben daar veel herkenning op.
Het oordeelvrij terugkoppelen, kenmerkend voor een paard, is “besmettelijk”. Mede hierdoor ontstaat mildheid en vriendelijkheid in de relatie naar jezelf en anderen. De drempel om patronen te (durven) voelen en te (h)erkennen wordt zo verlaagd. Ontspanning, verwondering en nieuwsgierigheid komen als vanzelf in de behandeling en bevorderen het leren en de kans op verbetering.

Natuurlijk evalueren we na de sessie alle ervaringen. Iedereen heeft veel gezien en geleerd over zichzelf en over elkaar. De bekende patronen zijn helder geworden. De sterke en de nog te ontwikkelen kwaliteiten van ieder gezinslid kwamen naar voren. De pijn werd duidelijk en kreeg erkenning.

Samen maken we plannen en spreken we experimenten af om thuis mee aan de slag te gaan.

Back To Top