skip to Main Content

Tarieven

Tarieven volwassenen

Basisverzekering en onverzekerde zorg

Indien sprake is van een psychiatrische stoornis wordt de behandeling (deels) vergoed vanuit de basisverzekering. Voor deze zorg is een verwijzing van de huisarts nodig.

Vallen de klachten onder burn-out, aanpassingsproblemen, relatieproblemen, fobieën of werkgerelateerde problemen dan wordt dat onverzekerde zorg (OVP) genoemd. Deze zorg wordt niet vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Een enkele keer is er vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Betaling van deze zorg loopt per sessie. Er is in het geval van een OVP geen verwijzing van de huisarts nodig. Werkgevers zijn soms bereid om (een deel van) de kosten voor de behandeling op zich te nemen. Zij weten dat investeren in medewerkers tevens ten goede komt van het bedrijf. Indien gewenst kan een offerte voor een begeleidingstraject opgemaakt worden.

Tarieven verzekerde zorg

De tarieven voor Basis GGZ en orthopedagogiek zijn bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit. Vanaf 2022 verloopt de bekostiging van GGZ-behandelingen via het zorgprestatiemodel. Uw behandeling bestaat uit verschillende onderdelen, zoals gesprekken met een zorgverlener en verslaglegging. Dit worden zorgprestaties genoemd. De zorgprestaties staan op de rekening die uw zorgverzekeraar u toestuurt. Zo is duidelijk voor welke zorg u betaalt. De zorgverzekeraar brengt deze kosten maandelijks in beeld i.p.v. één keer per jaar zoals voorheen. Daarmee is het mogelijk dat uw eigen risico eerder wordt aangesproken. Meer informatie leest u op https://www.zorgprestatiemodel.nl/ of https://www.nza.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg-ggz-en-forensische-zorg-fz/nieuwe-bekostiging-ggz

Indien een afspraak wordt afgezegd binnen 48 uur voor aanvang dan worden de kosten in rekening gebracht.

Zorgverzekeraars

Wij hebben een contract met CZ en VGZ. Tot CZ behoren CZ, OHRA en Nationale-Nederlanden (Delta Lloyd is toegevoegd aan laatstgenoemde).  Tot VGZ behoren VGZ, IZZ, VGZbewuzt, MVJP, Zorgzaam, Univé Zorg, ZEKUR, ZEKUR natura, IZA en UMC.

Voor andere verzekeringen geldt dat u een rekening ontvangt na afloop van de behandeling. U stuurt de rekening, na betaling, zelf op naar de verzekering. Afhankelijk van het verzekeringspakket krijgt u het grootste deel vergoed. In geval van een restitutiepolis is het bedrag van teruggave hoger dan bij een naturapolis. Uw ziektekostenverzekeraar kan u altijd informatie geven over het exacte bedrag van teruggave.

Ketenzorg Zorroo
Een grote groep huisartsenpraktijken in de regio Oosterhout hebben samen een regeling voor volwassenen vanaf 18 jaar getroffen met de Zorggroep Oosterhout. Als u verwezen bent door een van deze praktijken dan wordt uw behandeling vergoed vanuit de zorggroep Zorroo.

Tarieven kinderen

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de vergoeding van de zorg voor kinderen. Hulp voor kinderen wordt door de zorgaanbieder bij de gemeente aangevraagd, nadat uw kind bij ons is aangemeld. Voor deze aanmelding is de handtekening van beide ouders wettelijk voorgeschreven. Wij zijn verplicht de gemeente te informeren over het feit dat uw kind bij ons in behandeling is. Wij verstrekken geen inhoudelijke informatie over de behandeling.

Koekkoek & Co behandelt kinderen en jongeren uit de regio’s Hart van Brabant en West-Brabant-Oost; voor gemeenten in deze regio’s zijn we gecontracteerd. West-Brabant-Oost-gemeenten zijn Altena, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout. Per 1-1-2023 is Koekkoek & Co opnieuw gecontracteerd voor regio Hart van Brabant; specifiek voor de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Kinderen uit overige gemeenten kunnen via onderaannemerschap van een andere zorgaanbieder bij ons in behandeling komen.

Met een verwijzing van uw huisarts of de POH-GGZ (praktijkondersteuner) kunt u uw zoon of dochter bij ons aanmelden. Ook de Jeugdarts of GGD-arts kan een verwijzing uitschrijven. Hoeveel behandelminuten aangevraagd mogen worden, hangt af van de zorgzwaarte. Bent u reeds met uw kind in behandeling bij een andere zorgverlener, informeert u ons daar dan goed over. Dit bepaalt mede de behandelmogelijkheden bij Koekkoek & Co. Wij doen u en uw kind een behandelaanbod na de intakefase.

Ouders die zelf de kosten van onderzoek, training of therapie voor het kind voor hun rekening nemen, zijn natuurlijk welkom ongeacht de woonplaats. De wet op de zorgplicht schrijft voor dat kinderen met een diagnose alleen via de gemeente behandeld kunnen worden. In sommige gevallen is vergoeding vanuit een aanvullende ziektekostenverzekering mogelijk. Informeert u daarvoor bij uw verzekeraar.

Onverzekerde zorg en coaching

Naast verzekerde zorg biedt Koekkoek & Co ook onverzekerde zorg of coaching aan:

Niet basispakket zorg (Onverzekerde Product, OVP):  € 117,33 per consult

Mindfulness particulier zonder verwijzing:                    € 300,00 totaal

Mindfulness via werkgever:                                                € 500,00 (excl. 21% BTW)

Energetische therapie 1e consult:                                     € 125,00 (excl. 21 % BTW)

Energetische therapie vervolgconsult:                            € 95,00 (excl. 21 % BTW)

Coaching voor particulieren:                                              € 135,00 (excl. 21 % BTW)

Supervisie:                                                                               € 114,00 per uur

Reiskosten voor consultatie op locatie worden per uur in rekening gebracht  à € 95,00 per uur.

Back To Top