skip to Main Content

Tarieven

Tarieven

Het eigen risico op de ziektekostenpolis is ook in 2019 € 385,-. Dit tarief wordt per jaar vastgesteld. Behandelingen in de basis GGZ worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Vanuit de overheid is besloten enkel nog psychiatrische stoornissen (DSM 5 codes) te vergoeden. Psychologische klachten worden niet meer vergoed. Deze kunnen uiteraard nog wel worden behandeld, maar dat valt onder onverzekerde zorg of coaching en komt voor eigen rekening van de cliënt.

De problemen en stoornissen die niet meer worden vergoed zijn: aanpassingsstoornissen, fobieën, relatie- of opvoedkundige problemen en arbeidsgerelateerde problemen (bv burn-out). Werkgevers zijn vaak bereid om (een deel van) de kosten voor de behandeling op zich te nemen. Zij weten dat investeren in medewerkers tevens ten goede komt van het bedrijf. Indien gewenst kan een offerte voor een begeleidingstraject opgemaakt worden.

Verwijzing
Voor behandelingen die vanuit het basispakket vergoed worden, is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Valt de behandeling onder onverzekerde zorg of coaching dan is er geen verwijzing nodig.

Contracten
De Praktijk heeft met CZ, OHRA en Delta Lloyd contracten afgesloten. Facturen worden rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd en deze verrekent met de cliënt het eigen risico.

Kosten
Als de praktijk geen contract heeft met uw zorgverzekeraar en u heeft een restitutie polis dan krijgt u 90 tot 100% van uw factuur vergoed. Heeft u een natura polis dan zal de vergoeding liggen tussen de 50 en 70%. U krijgt van ons een factuur, betaalt deze aan de praktijk. Vervolgens stuurt u zelf de rekening naar uw zorgverzekeraar, die tot vergoeden overgaat.

Trainingen

Koekkoek & Co verzorgt ervaringsgerichte trainingen met zeer goede resultaten.

Het tarief van de Weerbaarheidstraining met behulp van paarden voor volwassenen is €500,00. Er zijn 5 bijeenkomsten van 1,5 uur in kleine groepen met meestal twee trainers.

Het tarief van de Weerbaarheidstraining met behulp van paarden voor kinderen is €580,00. Er zijn 5 bijeenkomsten van 1,5 uur in kleine groepen met meestal twee trainers, daarnaast onderhouden we contact met de ouders zodat zij goed op de hoogte blijven.

De prijs van de Hocus pocus ik heb focus training voor jonge kinderen is €740,00. Het betreft 6 bijeenkomsten van een uur, deels met de inzet van pony’s en een ouderbijeenkomst alles onder leiding van twee trainers.

De prijs van de training Mindfulness voor volwassenen is €500 inclusief USB stick, oefenmateriaal en map. De training beslaat 8 wekelijkse bijeenkomsten van elk 2,5 uur.

We verzorgen een ACT training online van 6 bijeenkomsten van 1,5 uur (€510) en een ACT training deels met inzet van paarden (€555).

De Workshop grenzen met behulp van paarden in een kleine groep duurt 2 uur. Het tarief is €109,76 (OVP). Voor de Opfrismorgen met behulp van paarden geldt hetzelfde.

De mindfulness/compassie wandeling van 1,5 uur met minimaal 3 cliënten, is €45,00 p.p.

Individuele en/of systemische sessies met paarden geven wij in overleg. Het tarief is afhankelijk van de locatie, het aantal therapeuten en de groepsgrootte.

Het bedrag van een mentale training en die van de diverse dagcursussen wordt vastgesteld in overleg en is afhankelijk van de vraag, de groepsgrootte en de locatie.

Individuele coaching voor particulieren: €125,00 per uur excl 21% BTW.
Individuele coaching voor bedrijven: €135,00 per uur excl. BTW

Wij verzorgen trainingen of workshops voor bedrijven. Op verzoek maken we graag een passende offerte.

Vergoeding van behandelingen in de basis GGZ

Behandelproducten
In de basis-ggz wordt gewerkt met zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit u alle benodigde zorg vergoed krijgt. Er zijn vier prestaties in de basis-ggz:

  1. basis-ggz kort
  2. basis-ggz middel
  3. basis-ggz intensief
  4. basis-ggz chronisch

Uw hoofdbehandelaar deelt u op basis van uw zorgvraagzwaarte bij een van deze prestaties in. Dat gebeurt op basis van uw intakegesprek en de diagnose die uw psycholoog in overleg stelt. Het kan zijn dat uw behandeling al heel snel stopt. In dat geval kan uw behandelaar een onvolledig behandeltraject in rekening brengen.
Elke prestatie heeft een maximumtarief. Dit tarief is afhankelijk van de afspraken die uw ggz-aanbieder heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar.
Let op!!
Het hele zorgpakket wordt altijd in rekening gebracht, ook als je de behandeling halverwege afbreekt.

Ketenzorg Zorroo
Een grote groep huisartsenpraktijken in de regio Oosterhout hebben samen een regeling voor volwassenen vanaf 18 jaar getroffen met de Zorggroep Oosterhout. Als u verwezen bent door een van deze praktijken dan wordt uw behandeling vergoed vanuit de zorggroep Zorroo.

De gemeente is verantwoordelijk voor de vergoeding van de zorg voor kinderen en jongeren. Koekkoek & Co behandelt kinderen en jongeren uit de Regio Breda en Tilburg en heeft contracten met de samenwerkende gemeenten op het gebied van jeugdzorg van West Brabant Oost en Hart van Brabant.

Back To Top