skip to Main Content

Lesley Boons

Lesley Boons (1981) is een ervaren, warme en creatieve psycholoog met een goed gevoel voor wat een mens echt raakt. Zij heeft veel oog voor de groeimogelijkheden van haar cliënten èn collega’s vanuit een oprecht verlangen om mensen te helpen. Haar inspiratie werkt aanstekelijk. Ze is een mooie verrijking voor Koekkoek & co.

Lesley Boons is GZ-psychologe (BIG-geregistreerd nr. 49922215525) en supervisor en werkt sinds maart 2020 bij Koekkoek & Co.

Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in een meer coördinerende rol als orthopedagoog, ben ik mezelf, sinds een jaar of 7, meer toe gaan leggen op het geven van therapie (EMDR, CGT, schematherapie, Mindfulness).

Hier ligt mijn hart….samen snappen hoe klachten zijn ontstaan, hoe ze in stand worden gehouden, vanuit het verhaal van jou als uniek persoon. Door deze gezamenlijke zoektocht leer ik beter te begrijpen hoe het voor je is. En dat maakt dat ik gerichter kan zoeken en meedenken in oplossingen en verandering. Ik zie hierbij dat deze zoektocht vanuit begrip clienten vaak ook kan helpen, want beter snappen waar je klachten zijn ontstaan, maakt ook dat je vaak milder kunt worden naar jezelf, waardoor rust en vertrouwen kan ontstaan en ruimte voor verandering en ontwikkeling. Want daar geloof ik in….dat ik als therapeut kan helpen om barrieres uit de weg te ruimen….zodat ieder persoon weer op unieke wijze kan herstellen, beter kan worden of kan groeien. Eigen kracht neemt voor mij een centrale plaats in.

Ik werk hierbij vanuit rust en zorgvuldigheid. Ik werk graag transparant en zal mijn vragen en overwegingen steeds bespreekbaar maken, altijd met tact en vanuit respect.

Verbinding is in mijn werk, tot slot, een belangrijke kernwaarde. Het contact met de mensen om je heen zal dan ook zeker bespreekbaar gemaakt worden, in de weg naar verandering die we samen gaan lopen. Want verstoringen van verbinding met belangrijke anderen kan veel impact op je hebben. En daartegenover staat dat verbindingen die (weer) goed verlopen, je heel veel kracht en steun kunnen geven. Verbinding betekent voor mij ook dat ik met heel veel plezier en voldoening werk bij een praktijk als Koekkoek & Co, waar oog is voor ervaringsgericht leren, waar de regeldruk zoveel mogelijk weggehouden wordt van ons als therapeuten, waar kwaliteit heel hoog in het vaandel staat vanuit de sterke visie goede zorg te willen leveren, voor elk individu op maat.
En verbinding is voor mij belangrijk, in het contact met jou als client, vanuit oprechtheid en gelijkwaardigheid……want ik heb niet de antwoorden, maar we kunnen er samen naar op zoek.

Back To Top