skip to Main Content

Kwaliteit en privacy

Kwaliteit is tegenwoordig een belangrijke term in de zorg. Zo ook in de psychologiepraktijken. Je zou bijna denken dat we “vroeger” niet bezig waren met kwaliteit. Nieuw is dat kwaliteit gemeten moet worden.

Kwaliteit bij Koekkoek & Co

Bij Koekkoek & Co vinden we dat we kwaliteit leveren:

  • wanneer we cliënten de best mogelijke zorg bieden
  • zorg, die voor hen op dit moment nodig is
  • wanneer cliënten tevreden zijn over deze geleverde diensten

​De klanttevredenheid meten we door alle cliënten na afloop van hun behandeling een vragenlijst in te laten vullen (CQi).

De gemiddelde score over april, mei en juni 2024 is een 7,6

Dit getal is opgebouwd uit de score voor bejegening (7,5), samen beslissen (6,5), uitvoering behandeling (7,9) en bereikbaarheid (8,3).

Sinds 1 januari 2017 voldoen we aan de regels van het GGZ Kwaliteitsstatuut en zijn we daarvoor goedgekeurd. Deze kwaliteitsstatuten staan op naam van de GZ-psychologen: Nel Koekkoek en Lesley Boons.

Nel Koekkoek is in het voorjaar 2021 succesvol gevisiteerd door de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. We zijn goedgekeurd tot 2026.

Daarnaast houden we onze deskundigheid op peil door regelmatig deel te nemen aan cursussen en opleidingen. We volgen de nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied en we werken samen met collega-hulpverleners om ervaringen uit te wisselen en onszelf scherp te houden.

Bij Koekkoek & Co zijn we breed vakkundig opgeleid en lid van verschillende beroepsverenigingen, zoals:

  • NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)
  • NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen)
  • LVVP (Landelijke Vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten)
  • VSPN (Vereniging Sportpsychologen Nederland)(aspirant lid)
  • Vereniging EMDR-Therapeuten (aspirant lid)
  • Zorggroep Psywijzer (Zorggroep voor psychologen van Midden en West Brabant)

Privacy

Koekkoek & Co gaat uiterst zorgvuldig om met uw privacy. Alle psychologen en therapeuten maken gebruik van afgesloten gespreksruimtes, zodat u uw problemen in alle rust kunt bespreken. Ook op trainingslocaties is uw privacy gegarandeerd.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en mogen alleen met anderen worden besproken wanneer u daar toestemming voor geeft. Als u declareert bij uw zorgverzekeraar, krijgt die wel inzage in de ‘prestatie’, maar niet in de diagnose of inhoud van de behandeling. Wel heeft de zorgverzekeraar het recht om de behandelaar te controleren. Als de zorgverzekeraar dat via uw dossier wil doen, moet u daar vooraf schriftelijke toestemming voor geven.

De behandelaars zijn in geval van verzekerde zorg verplicht bepaalde gegevens aan te leveren aan het DBC Informatie Systeem (DIS). Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele personen en wordt via beveiligde routes overgedragen. De gegevens in dit systeem mogen ingezien worden door het ministerie van VWS, de NZa, het CvZ, het CBS en DBC-Onderhoud. Deze organisaties gebruiken de data voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Als u niet wilt dat dit gebeurt, kunt u hier bezwaar tegen maken via het invullen van het formulier dat u via onze administratie kunt krijgen. De gegevens hoeven niet aan het DIS aangeleverd te worden in geval van onverzekerde zorg.

Daarnaast moet in geval van verzekerde zorg informatie over het verloop van de behandeling aangeleverd worden aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Deze informatie wordt gebruikt om behandelaars informatie te geven over hun prestaties in vergelijking met die van anderen. Ook deze informatie is niet herleidbaar tot individuele personen die in behandeling zijn. De gegevens hoeven niet aan het SBG aangeleverd te worden in geval van onverzekerde zorg.

Met ingang van 25 mei 2018 is de AVG van toepassing in alle EU-lidstaten. Deze Europese verordening stelt regels voor het verwerken van persoonsgegevens. De verplichtingen van Koekkoek & Co als zorgverlener en de rechten van de cliënten als betrokkenen zijn hierin geregeld. In dit kader is er een privacy statement opgesteld. Hierin krijgt u uitleg hoe Koekkoek & Co met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon om gaat.

Klachtenregeling en ondersteuning

Waar mensen met elkaar werken, ontstaan soms misverstanden. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens. Of misschien bent u ontevreden over de hulp die u krijgt, de bejegening door een van onze medewerkers, of de rekening.

Heeft u vragen of klachten, laat het ons weten!

Omdat Koekkoek & Co lid is van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP), kunt u ook gebruik maken van de klachtenregeling van deze vereniging. U leest er meer over op de website van de LVVP.

Indien gewenst kunt u tevens onafhankelijke ondersteuning bij uw traject aanvragen bij de externe partij Zorgbelang Brabant. Naast ondersteuning kunt u hier tevens terecht voor onafhankelijke vertrouwenspersonen.

Back To Top

Cookies Notification​

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt privacybeleid