skip to Main Content

Wat biedt de praktijk voor kinderen / jongeren?

Onze wortels liggen niet alleen in de gezondheidszorg, maar ook in het onderwijs. Door die ervaring zijn we bekend met de doelgroep en hun problemen. Wij behandelen vanuit het gezinssysteem en nemen vandaaruit zowel de diagnostiek (onderzoek) als de behandeling van leer- en gedragsproblemen mee.

Bekijk direct de verschillende therapievormen.

Wat is onze werkwijze?

Voordat uw kind in aanmerking komt voor hulp heeft u een verwijzing ontvangen van de huisarts of de jeugdarts of u komt via de gemeente binnen (toegangsteam; in Dongen De Entree). Vervolgens kunt u als ouder uw kind aanmelden via onze site; jongeren vanaf 16 jaar mogen zichzelf aanmelden.

Sinds 2015 wordt de jeugdzorg vergoed door de gemeente. Dit betekent dat zowel u als wij ons aan een aantal regels moeten houden. Voor de intakefase houdt dit in dat beide ouders toestemming moeten geven voor behandeling van hun kind, de uitwisseling van persoonsgegevens en de duur van de behandeling.

Wij werken samen met de Hart van Brabant-gemeenten en met de gemeenten die onder de regio West Brabant Oost vallen. De procedure van de diverse gemeenten is verschillend. Wij informeren u hierover bij de aanmelding.

Individuele behandeling in het Engels is mogelijk; voor andere talen kan gebruik worden gemaakt van een tolk. If you’re not comfortable with Dutch or still learning; most of our treatment offer is also available in English, or by a tolk for other languages.

Bekijk de verschillende stappen:

Welke klacht heeft uw kind?

De klachten waarmee cliënten een beroep op ons doen zijn heel divers. U kunt onder meer denken aan:

 • faalangst, onzekerheid
 • onderpresteren en (dag)dromen bij een ontwikkelingsvoorsprong
 • bang zijn
 • hyperactiviteit
 • onzindelijkheid
 • opvoedings – en ontwikkelingsproblemen
 • problemen die het gevolg zijn van een traumatische ervaring, zoals: scheiding van de ouders, het overlijden van een geliefde, seksueel geweld
 • communicatieproblemen en/of conflicten in het gezin
 • problemen met assertiviteit en weerbaarheid
 • problemen met zelfbeheersing (zoals driftbuien)
 • moeite met het maken en houden van vrienden
 • gepest worden / zelf pesten
 • concentratieproblemen
 • slecht slapen
 • gedragsproblemen
 • hypersensitiviteit
 • somberheid
 • leerproblemen zoals moeite met lezen, spellingregels niet onder de knie krijgen, moeite hebben met tafeltjes, klokkijken en andere rekensommen, niet mee kunnen komen in de les

Welke therapie past bij uw kind?

Psychologisch onderzoek

U bezoekt zeer waarschijnlijk deze website omdat u zich zorgen maakt over het gedrag van uw kind. Het doel van een behandeling is vaak het bereiken van een gedragsverandering waardoor uw kind weer toekomt aan een gezonde ontwikkeling.

Er kan echter een vraag spelen over de oorzaak van het gedrag, bijvoorbeeld:
“Hoe komt het dat mijn kind zich zo vaak terugtrekt?”
“Mijn zoon heeft zoveel moeite met zijn concentratie, wat zou de oorzaak kunnen zijn?”
“Ik maak me zorgen over mijn dochter, ze heeft elke morgen buikpijn voor ze naar school moet, zou ze een leerprobleem hebben?”
Wanneer deze of soortgelijke vragen spelen, komt diagnostiek in beeld. Dit betekent dat we willen snappen of er sprake is van een probleem of een beperking die uw kind belemmert in zijn of haar ontwikkeling.

Na uw aanmelding gaan wij bepalen of een psychologisch onderzoek inderdaad noodzakelijk is. Deze noodzaak stellen we altijd vast naar aanleiding van een gesprek met u als ouders en soms samen met uw kind.
Als er uit dat gesprek over uw kind gedrag naar voren komt dat verklaart moet worden om een goed behandelplan te kunnen maken, gaan we verder onderzoek doen. Soms is dat beschrijvend onderzoek en soms is dat verklarend onderzoek. Soms zetten we alle symptomen met behulp van een vragenlijst op een rijtje; dat noemen we classificerende diagnostiek.
Afhankelijk van het soort onderzoek kost het meer of minder tijd. Het verklarende onderzoek is het meest tijdrovend en het meest intensief. Tijdens zo’n onderzoek is uw kind samen met één van onze psychologen één of twee ochtenden bezig met allerlei verschillende werkjes. U als ouders zult thuis wat vragenlijsten in gaan vullen, naast de gesprekken die gevoerd worden over de ontwikkeling van uw kind.
Na een onderzoek volgt altijd een adviesgesprek en na een verklarend onderzoek volgt ook nog een rapport.

Kinderpsychiatrisch consult

Sinds mei 2019 werken wij multidisciplinair samen met een kinderpsychiater. De bijeenkomsten vinden bij ons op de praktijk plaats met een regelmaat van 1x per 4 tot 6 weken afhankelijk van de vraag.

Mevrouw drs. Tineke van Veen, tevens werkzaam bij GGZ Breburg, denkt met ons mee in het gehele traject van de kinderen die bij ons in behandeling zijn.

Korte oplossingsgerichte cognitieve therapie

Wat is oplossingsgerichte therapie?

De werkwijze bij oplossingsgerichte therapie verschilt sterk van andere vormen van psychotherapie. De meeste therapievormen richten zich eerst op een probleemanalyse: het omschrijven van de problemen en het onderzoeken van de oorzaken. Die oorzaken worden onder andere gezocht in het verleden, de omgeving of de gedachten- en gedragspatronen van de cliënt. Oplossingsgerichte therapie ziet de probleemanalyse als een inefficiënte omweg en slaat deze omschrijvende en onderzoekende fase over.

De oplossing centraal

Al onze therapeuten werken volgens de theorie van probleemoplossende therapie. Wij zijn ervan overtuigd dat het niet nodig is om te begrijpen hoe de  klachten van het kind / de jongere precies zijn ontstaan. In plaats van zich te verdiepen in het probleem, verdiept probleemoplossende therapie zich in mogelijke oplossingen. De client wordt vanaf het begin aangemoedigd zich te concentreren op de nu nog denkbeeldige situatie waarin het probleem is opgelost. Daarbij gaan wij ervan uit dat het kind de oplossing onbewust al in zich heeft, namelijk in de vorm van uitzonderingen op het probleem. Geen enkel probleem is namelijk constant aanwezig.

Focus op de toekomst

In oplossingsgerichte therapie concentreert u zich op de situaties waarin het probleem zich niet voordoet, of minder op de voorgrond treedt. U bepaalt zelf het doel van de therapie. Om dit doel te bereiken krijgt uw kind allerlei vragen die het helpen om zich te richten op succesvolle situaties uit het verleden en die van nut zijn voor de oplossing in de toekomst. De behandelaar laat het kind / de jongere dus zo min mogelijk tijd besteden aan de klachten, maar op datgene wat helpt. Deze therapievorm bespaart veel tijd en moeite en werkt snel.

Deze therapievorm zetten we in voor kinderen, hun ouders en gezinnen.

Hocus pocus ik heb Focus groepstraining voor jonge kinderen (aandacht en concentratie)

Deze training is ervaringsgericht en praktisch. Hij is ontwikkeld voor kinderen met concentratie-, aandachts- en werkhoudingsproblemen. In deze tijd waarin de lat hoog ligt en kinderen steeds minder bewegen, hebben ook zij in toenemende mate last van een teveel aan prikkels, stress en concentratieproblemen.

Speciaal voor de leeftijdsgroepen van 5/6-jarigen en 7/8-jarigen gaan we samen op een speelse manier aan de slag met:

 • het sturen van aandacht en het verbeteren van de concentratie
 • structuur aanbrengen in eigen handelen
 • zelfstandig werken
 • even stil zitten of staan
 • instructie uitluisteren
 • kijkgedrag verbeteren

Pony’s zijn onze hulptherapeuten. We maken gebruik van mindfulnessoefeningen voor jonge kinderen.

De ouders worden betrokken bij deze training middels een ouderavond en een kort wekelijks verslagje.

In een aantal gevallen zullen we samenwerken met De Vlieger, kindertherapiepraktijk voor ergo – en/of fysiotherapie te Tilburg.

Heartmath

Met behulp van hartcoherentiemethode van Heartmath kunt u direct terugzien welke techniek u in kunt zetten om rustig te worden bij te veel angst, spanning of frustratie. Het softwareprogramma van Heartmath laat u direct terugzien wat goed werkt en is heel ervaringsgericht. U leert met behulp van spelletjes op de computer hoe u in een meer coherente staat van zijn kunt komen. Deze methode is zowel voor kinderen als volwassenen een mooie manier om zichzelf beter te leren kennen. De Heartmath-hartcoherentiemethode is in te zetten als u bijvoorbeeld last heeft van angst- en paniekklachten, oververmoeidheid, piekeren, snel te boos worden, slecht slapen, onder druk moeten presteren.

Het is een mooie praktische ondersteuning bij de andere therapievormen die we geven, zoals mindfulness en ACT.

Hartcoherentie wat is dat eigenlijk?

De hartcoherentiemethode gaat ervan uit dat het hartritme (het ritme tussen twee hartslagen) je emotionele toestand beter weerspiegelt dan enig ander orgaan. Als je bang bent, zenuwachtig of gefrustreerd dan is het hartritme ongelijk en onregelmatig, zo is tien jaar geleden ontdekt door het Heartmath Institute in Californië. Het hartritme ziet er in een grafiek dan uit als opgejaagde bergpieken. Het hart kan ook een ander patroon laten zien. Dat is het geval wanneer je merkt dat je vertrouwd of gewaardeerd wordt, wanneer je leuke dingen doet en daarvan geniet. Het hartritme heeft dan een patroon dat er veel glooiender uitziet. De wetenschap noemt dit coherentie, en in je lichaam is alles beter op elkaar afgestemd. Gebleken is dat je helder kunt denken en op je best bent met dit coherente hartritme. Om hartcoherentie te bereiken, doen we met u een aantal oefeningen.

Veerkrachttraining met behulp van paarden

Veerkrachttrainingen zijn geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar.

Wat kun je leren in deze training?
Grenzen aangeven
Talenten ontdekken en gebruiken
Problemen oplossen
Belangrijk durven zijn
Voelen waar je kracht zit
Beter omgaan met je energie
Doorzettingsvermogen
Zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen
Samenwerken
Openheid
Nieuwe dingen ondernemen
Patronen doorbreken
Concentratie en aandacht verbeteren

Voor wie?

We plaatsen deelnemers zoveel mogelijk in groepen met leeftijdgenoten. Ervaring met paarden/pony’s is niet nodig. De kinderen / jongeren werken tijdens de training wel met paarden/pony’s, maar blijven gewoon met hun voeten op de grond.  Wij kunnen voor de training kiezen uit dieren, die variëren in hoogte en karakter. Meestal werken we met één paard of pony tegelijk.

Een veerkrachttraining bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1,5 uur. De veerkrachttraining wordt gecombineerd met de oudercursus Effectieve Gezinscommunicatie.

Deze training bevat op welbevinden gerichte interventies. Deze ideeën zijn ontleend aan de onderzoeken van o.a. Corey Kayes (Emory University, Atlanta V.S.2010). Het geheel is gebaseerd op de zes energiegevende activiteiten die bijdragen aan een betere dag en vervolgens aan een leven met meer kwaliteit.

Kenmerken van een zinvol bestaan zijn:
Zelfacceptatie
Positieve relaties met anderen
Groeien / leren
(Zelf)Vertrouwen
Zelfstandigheid
Genieten
Interesse in het leven van jezelf en dat van anderen

Als je elke dag …

Iets positiefs met iemand anders doet
Oog hebt voor anderen en iemand helpt of zorg biedt
Iets nieuws leert
Een speelse of creatieve bezigheid hebt
Lichamelijk actief bent
Iets spiritueels doet (dat kan van alles zijn zoals een moment van meditatie, stilstaan bij je geluksmomenten, complimenten aan jezelf geven, vriendelijkheid en mildheid voorop zetten, bewust in het hier en nu zijn)

…zorg je voor een betere dag en zet je stappen in het bevorderen van je veerkracht.

Het stilstaan bij de positieve emoties helpt je om een meer observerende en waarnemende houding in te nemen. Als gevolg daarvan signaleer je eerder wat jij nodig hebt en zo krijg je de mogelijkheid om minder impulsief en automatisch in het leven te staan. De kans op een plezierige beleving is zo steeds groter.
De training geeft mogelijkheden om te experimenteren met wat voor jou helpend kan zijn om stappen te zetten in de door jou gewenste richting. Jij zelf zult energie en tijd moeten steken in je eigen doelen. De trainers assisteren je om ze concreet te maken en te formuleren.
Je groepsgenoten helpen je bij het bevestigen van wat goed gaat en jij zult dat ook richting je groepsgenoten doen. Tevens is het uitwisselen van tips en het herkennen van elkaars doelen en obstakels prettig en motiverend om steeds opnieuw net uit je comfortzone te gaan en vorderingen te maken.

Effectieve Gezinscommunicatie

Maak jij je zorgen of je kind jou wel goed genoeg begrijpt?
Luistert je kind niet goed genoeg en wil je stappen zetten in de samenwerking?
Vraag jij je af of je kind zich wel weerbaar genoeg opstelt en hoe jij hem of haar kunt helpen?

En hoe mooi zou het zijn als je weet hoe je als ouders op één lijn kunt zitten en duidelijk kunt zijn voor je kind.
Stel je voor dat je kind luistert en jullie afspraken kunnen maken waar beide partijen zich aan kunnen houden.
En wat als je weet hoe je mee kunt bouwen aan het zelfvertrouwen van je kind.

Spreekt je dat aan?
Zo ja, vraag dan bij Koekkoek & Co om informatie. De cursus Effectieve Gezinscommunicatie is een gecombineerd programma met de weerbaarheidstraining voor kinderen. Ook als een kind de weerbaarheidstraining niet volgt, is deelname aan de cursus mogelijk.

Tijdens de begeleiding door onze gezinscoach bij jou thuis, leer jij als ouder hoe jij je kind stappen kunt laten zetten, met behoud van een goed contact.
Wat we zien binnen Koekkoek & Co is dat de kans van slagen voor het kind vergroot als ouders en kind samen aan de slag gaan om zich nieuw aangeleerde vaardigheden eigen te maken.

Wat leer je?

Duidelijk praten met je kind.
Zo praten dat ik duidelijk ben.
Zo praten dat mijn kind mij begrijpt.
Bouwen aan de relatie met je kind.
Bouwen aan het zelfvertrouwen van mijn kind.

Horen en gehoord worden.
Zo luisteren dat ik weet wat mijn kind bedoelt.
Zo luisteren dat mijn kind zich gehoord voelt.
Mijn kind helpen groeien.
Blokkades in het luisteren herkennen.

Er zijn grenzen.
Zo grenzen aangeven dat ze duidelijk zijn.
De invloed van grenzen stellen gaan herkennen.
Als ouders op één lijn blijven.
Regie behouden zonder strijd.

Omgaan met ruzies en conflicten.
De start van een ruzie herkennen.
Buiten de scheidsrechterrol blijven.
Je kind stimuleren bij het oplossen van conflicten.

Voor wie?
Voor ouders die bewust willen werken aan een betere relatie met hun kind én voor ouders die graag verandering aan willen brengen in hun manier van opvoeden zodat er meer rust, contact en samenwerking komt in hun gezin.

Opvoedkundige ondersteuning van ouders

De opvoeding van een kind met een ontwikkelingsbeperking of met gedrags- of andere problemen stelt hoge eisen aan de ouders. Gevoelens van machteloosheid en onvermogen voeren mogelijk de boventoon. Opvoedkundige ondersteuning kan u helpen om deze cirkel te doorbreken en is een onderdeel van het behandeltraject van uw kind.

Wat kan opvoedkundige ondersteuning voor u betekenen?

De orthopedagoog probeert samen met u als ouder meer zicht te krijgen op de problemen.  De volgende stap is om u meer inzicht te geven in de opvoedingsmogelijkheden. Door deze aanpak wordt u als opvoeder vaardiger en kunt u leren om beter om te gaan met speciale of moeilijke opvoedingssituaties. U kunt om verschillende redenen een beroep doen op deze vorm van begeleiding. Mogelijke vragen kunnen zijn:

 • Hoe kunnen we de ontwikkeling van ons kind het beste stimuleren?
 • Ons kind is vanwege zijn ontwikkelingsstoornis uitermate druk. Hoe kunnen we hier het beste mee omgaan? Welke benadering sluit het meest aan bij ons gezin?
 • Steeds als we iets van ons kind gedaan willen hebben, ontstaan er conflicten. Hoe kunnen we hier het beste mee omgaan?
 • Ons kind heeft een autismespectrumstoornis. Hoe kan ik mijn kind hierin begeleiden?
 • Ons kind komt niet goed in slaap. Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn kind en iedereen van het gezin weer goed slaapt?
 • Ons kind vindt geen aansluiting bij leeftijdsgenoten vanwege een ontwikkelingsvoorsprong. Hoe kunnen we hem helpen?

Hoe werkt opvoedkundige ondersteuning?

Een belangrijk uitgangspunt van opvoedkundige ondersteuning is dat we u meer inzicht geven in uw eigen vaardigheden en mogelijkheden. Vervolgens wordt u geholpen om deze vaardigheden te gebruiken om situaties die moeilijkheden opleveren beter te kunnen hanteren. Uw vraag is het vertrekpunt. Tijdens het intakegesprek wordt deze vraag verder verduidelijkt. U bepaalt samen met de hulpverlener welk doel u wilt bereiken. Na de intake komt de hulpverlener met een voorstel. Als dat wenselijk is vindt de opvoedkundige hulp thuis plaats.

EMDR

Wat is EMDR? Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, zou je met een beetje fantasie resetten kunnen noemen. Met behulp van een therapeut reset je een herinnering die je blijft kwellen. Zo zorg je dat die herinnering draaglijker wordt en geen heftige emotionele reacties meer in gang zet. Deze therapievorm is zowel geschikt voor volwassenen als voor kinderen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Bij EMDR wordt de herinnering aan een schokkende gebeurtenis teruggehaald, in opeenvolgende sets. Op het moment dat de cliënt de herinnering voor de eerste keer terughaalt, krijgt hij op hetzelfde moment een reeks stimuli aangeboden (bijvoorbeeld geluiden via een koptelefoon). Door die combinatie komt er doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, lichamelijke sensaties en gevoelens. Na de eerste set wordt een vraag gesteld en volgt er een tweede set. De therapeut vraagt de cliënt zich vervolgens te concentreren op dat wat nog de meeste spanning geeft. Hetzelfde doet hij in de derde ronde, de vierde en zo verder, met als uiteindelijk resultaat dat de oorspronkelijke herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het kan ook dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten over de situatie ontstaan, die de gebeurtenis een minder negatieve lading geven. De herinnering verandert dus, maar kan ook waziger worden, of kleiner. Hierdoor roept de herinnering geen heftige emotionele reacties meer op.

Voor wie?

EMDR is bedoeld voor de behandeling van volwassenen of kinderen die last hebben van een posttraumatische stress-stoornis en andere traumagerelateerde angstklachten. Het gaat dan om klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis.

Meer weten?

Hier vindt u informatie over EMDR.

In dit filmpje  en deze animatie kunt u zien hoe EMDR in zijn werk gaat.

Rescripting

Verbeelden en herschrijven (Imagination en Rescripting)

Imaginatie en Rescripting (IR) is een behandeltechniek die o.a. gehanteerd wordt binnen de schematherapie. Bij Koekkoek & Co wordt deze techniek los van schematherapie gebruikt. I.R. is een prettige techniek om ervaringen en beelden die een rol spelen bij het tot stand komen en het onderhouden van problemen op te sporen.

Tevens is de I.R. bruikbaar bij het opsporen van ervaringen en beelden die herstellend zijn en u kunnen helpen bij het zetten van stappen in de richting van uw doel.

Hoe gaan we te werk?

Tijdens de sessie wordt u geholpen bij het maken van een voorstelling van een concrete, levendige zintuiglijke ervaring. Daarvoor roept u beelden op uit uw herinnering of u gaat verbeelden met:

Beelden uit het verleden, beelden uit de toekomst, verbeelde beelden, helende beelden, beladen beelden of beschadigde beelden of beelden die voor een bepaald thema staan (ontspanning, autonomie etc.).

Wanneer inzetbaar?

De techniek is in toepasbaarheid en effectiviteit goed te vergelijken met EMDR. Daarmee is I.R. niet alleen inzetbaar voor traumabehandelingen, maar ook voor alle stoornissen en problemen waar ingrijpende levenservaringen van invloed zijn. Te denken valt aan angsten, depressie, agressieproblemen, somatoforme stoornissen en eetstoornissen en bij een gering gevoel van eigenwaarde.

Uit studies blijkt dat IR soms zelfs effectiever is dan EMDR.

De methodiek kan ook gehanteerd worden in combinatie met EMDR en is bruikbaar in het werken met zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen.

Cognitieve gedragstherapie

Wat is gedragstherapie?

Gedragstherapie is een vorm van psychotherapie. De benadering is vooral praktisch: het gedrag waar een kind last van heeft, leert het af. Doel van de therapie is problemen oplossen en zo de klachten verminderen. Het is dus niet de bedoeling om de oorzaak van de klachten te achterhalen.

Voor wie?

Gedragstherapie is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. Uit onderzoek blijkt dat het helpt bij veel psychische problemen. Samen met de therapeut bepalen ouders en kind het doel van de therapie. Bijvoorbeeld: ‘Ik wil mee op kamp durven’, of ‘Ik wil andere kinderen niet pesten’. De duur van gesprekstherapie hangt af van het doel dat de ouders samen met de therapeut en het kind formuleren. Als alle partijen vinden dat het doel is bereikt, dan stopt de therapie.

Hoe werkt gedragstherapie?

In een aantal stappen werkt het kind aan de realisatie van het gestelde doel. Dat gebeurt met behulp van oefeningen en gesprekken. Wat vindt het kind moeilijke situaties? Hoe gedraagt het zich dan? Wat voelt en denkt het tijdens die situaties? Samen met de therapeut kijkt het kind of zijn gedachten wel kloppen met de werkelijkheid. Misschien zijn die gedachten wel veel te negatief en helpt het om ze te veranderen in positieve gedachten. Samen met de therapeut leert het kind ook te kijken naar zijn gedrag. Hoe zou het zich willen gedragen in lastige situaties? Die houding gaat het kind oefenen, samen met de therapeut, maar ook thuis en op school.

Video interactie begeleiding

Wat is Video Interactie Begeleiding?

Een belangrijk principe van Video Interactie Begeleiding  (VIB) is het gebruikmaken van het medium video om de interactie tussen opvoeder(s) en kind in beeld te brengen. Deze beelden worden besproken met de opvoeder(s) en eventueel het kind. Het beeldmateriaal geeft de opvoeder de mogelijkheid om op het eigen handelen te reflecteren. De beelden vormen het uitgangspunt om verandering te verwezenlijken. De methode is hierom oplossingsgericht en handelingsgericht. De methode gaat uit van positieve elementen in de interactie. De basiscommunicatie staat centraal. Op de beelden is te zien hoe een kind contact zoekt met de opvoeder. Deze signalen kunnen heel klein zijn. Met behulp van een micro-analyse en gebruikmakend van stilstaande beelden, worden deze signalen zichtbaar gemaakt. Ouders zien terug hoe hun kind reageert op stem, aanraking en oogcontact. Centraal bij VIB staat het bewustmaken van ouders van de positieve contactmomenten en het laten zien hoe ze van hun kind genieten en hoe zij hun kind gerust kunnen stellen.

Het belang van basiscommunicatie

De kern van VIB is de herkenning of het herstel van geslaagde basiscommunicatie. Onder basiscommunicatie vallen de volgende factoren: actief taalgebruik, instemmend benoemen, afstemmen/volgen, positief leidinggeven, oogcontact, algemeen contact en ondersteuning. De VIB’er kijkt met de ouder naar de initiatieven van het kind en of deze initiatieven door de ouders worden ontvangen. Belangrijk is dat ouders zo reageren dat het kind wordt aangemoedigd in zijn handelingen en initiatieven. Daarnaast let de VIB’er op de elementen van de basiscommunicatie, zoals afstand, toewending, vriendelijke intonatie, vriendelijke gezichtsuitdrukking. Ook het gebruik van taal is belangrijk, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het benoemen van handelingen en gevoelens van ouders, en benoemen van handelingen en gevoelens van het kind. Oogcontact en genieten van elkaar is een belangrijk aandachtspunt, evenals het afstemmen op het kind wat betreft niveau, tempo en situatie. Bij meerdere personen, hetzij beide ouders en hun kind, hetzij meerdere kinderen, wordt er o.a. gekeken naar het rondkijken, gelijke beurtverdeling, kringvorming en coöperatief zijn. Een en ander wordt met ouders op een positieve en ondersteunende manier besproken, waarbij beeld meer zegt dan woorden.

Wanneer kan VIB ingezet worden?

Met behulp van VIB kan ondersteuning gegeven worden aan ouders van kinderen met een specifieke hulpvraag, bijvoorbeeld bij druk gedrag, veel conflictsituaties met elkaar, veel huilen. VIB geeft ondersteuning aan ouders in het contact met hun kind en helpt om beter met het probleemgedrag van hun kind om te gaan. Wanneer er problemen zijn in de hechting tussen ouders en het kind, kan Video Interactie Begeleiding ingezet worden om de hechting te bevorderen. Het geeft extra ondersteuning aan ouders en vergroot het zelfvertrouwen van ouders.

Hoe gaan we te werk?

Er worden video-opnames gemaakt in de thuissituatie van bijvoorbeeld een eet-, verzorgings- of spelmoment. Dit moment wordt in overleg gekozen afhankelijk van de hulpvraag van de ouders. De beelden worden geanalyseerd door de begeleider en besproken met de ouders. Na dit gesprek gaan de ouders een periode aan de slag met de besproken aandachtspunten voor verbetering van de communicatie met het kind. Hierna worden weer video-opnamen gemaakt om de veranderingen in beeld te brengen. Deze beelden worden weer geanalyseerd en besproken. Afhankelijk van de hulpvraag worden nieuwe aandachtpunten besproken en geoefend in de communicatie.

Gezinstherapeutisch consult ondersteund door paarden

Waarom met paarden?

Paarden leven in een kudde en ook wij mensen ontwikkelen ons wanneer we samen zijn met anderen. Het is wetenschappelijk bewezen dat baby’s behoefte hebben aan aanraking. Als dat ontbreekt dan groeien ze niet. Kinderen leren van complimenten van de volwassenen om hen heen en tieners worden zelfstandiger omdat ze met hun leeftijdsgenoten meer tijd gaan doorbrengen. Volwassenen bouwen betekenisvolle relaties op en ouderen hebben behoefte aan nabijheid om hun levensverhaal te kunnen delen. Gedrag en welbevinden ontstaat in relatie met de ander.

Paarden communiceren duidelijk, direct en zonder woorden. Ze stellen geen voorwaarden. Je bent welkom in de kudde met alles wat bij jou hoort. Je wordt uitgenodigd om ervaringen en inzichten op te doen. Verwonder je, gebruik je zintuigen. Je therapeut helpt je met de vertaling van wat het paard jou, steeds weer opnieuw, laat zien.

Waar gaan we mee aan de slag?

Tijdens een gezinstherapeutisch consult ondersteund door paarden kunnen we samen stil staan bij o.a. onderstaande vragen:

 • Horen alle gezinsleden erbij en lukt het de diverse personen om hun plek in te nemen?
 • Hoe zorg je ervoor dat iedereen genoeg ruimte heeft?
 • Hoe zorg je ervoor dat je elkaar werkelijk ziet en begrijpt?
 • Wat gaat er goed in de communicatie? Hoe kun je dat vaker doen?
 • Hoe is het met de balans van geven en nemen?
 • Zijn er grenzen en worden die gerespecteerd en bewaakt?
 • Welke patronen, die in interactie zijn ontstaan, blijven (onbewust) maar door gaan?
 • Welke (gezins-)patronen vragen om vernieuwing?
 • Hoe heb je plezier met elkaar?
 • Hoe kun je elkaar steunen?
 • Hoe kun je elkaar stimuleren om nieuwe stappen te zetten?

Uiteraard wordt er tijdens de bijeenkomst aandacht gegeven en gewerkt aan de veranderwens, die al eerder tijdens een consult geformuleerd is of die ter plekke naar voren komt.

Voor wie?

Ouder(s) en kind(eren), (samengestelde) gezinnen, partners  of individuele cliënten. Ieder gezinssysteem kent personen in de omgeving die steunend zijn, zoals familieleden, een buurvrouw etc. Ook zij kunnen, na wederzijds overleg, uitgenodigd worden. Ze zijn immers belangrijk.

Back To Top

Cookies Notification​

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt privacybeleid