skip to Main Content

Kindercoach met behulp van paarden

Let op: deze opleiding zal in ieder geval in 2022 en 2023 niet plaatsvinden. In 2024 wordt heroverwogen of doorgang mogelijk is.

We verwijzen u graag naar Centrum voor Paardencoaching of de Windopleiding.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Wij stonden in 2008 aan de basis van een nieuw beroep: Therapeut met behulp van paarden. Zes jaar later werd het tijd om deze ervaring door te geven en startten we met de opleiding Kindercoach met behulp van paarden in systemisch perspectief.

Door corona hebben wij de start van de opleiding helaas uit moeten stellen. Op een nader moment kijken we wanneer de opleiding weer gestart kan worden. De eigenaren van Koekkoek & Co geven momenteel les bij Paardencoaching Nederland. Tot die tijd is er ruimte voor workshops op aanvraag.

Opleiding tot kindercoach met behulp van paarden

Inleiding
Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging. Om al die veranderingen te kunnen begeleiden, is een goede opleiding van de coach van groot belang.

Werken met mensen vraagt onder andere om zorgzaamheid, invoelingsvermogen, reflectie, humor, levenservaring, geduld, vertrouwen en geloof in jezelf. Het vraagt om de moed om onze taakgerichte “human doing”- stand los te durven laten en om de kunst van het “human being” toe te laten en op jouw eigen wijze voor te leven.

Omgaan met paarden vraagt onder andere om kennis van zijn wezen, respect voor zijn lange geschiedenis en kudde-organisatie, verwondering over zijn oordeelvrije manier van tonen wat er is, aansluiten bij het hier en nu, rangorde en congruentie (hoofd en hart in balans, zo binnen zo buiten).

Werken met kind en paard vraagt om kennis van ontwikkeling, planmatig werken, vriendelijke duidelijkheid, verantwoordelijkheid, oog voor veiligheid en aansluiten bij de mogelijkheden van het moment.

Doelstelling
Koekkoek & Co leidt cursisten op om te coachen en ervaringsgerichte werkvormen met paarden te ontwerpen. Na de opleiding zijn de deelnemers in staat om deze competenties effectief in te zetten voor kinderen en jongeren tussen 5 en 18 jaar die in staat zijn om zich zelfstandig te bewegen en die aan het onderwijs deelnemen.

Concreet:

  • 9 opleidingsdagen, iedere maand één
  • Plaats: Dongen (7x) Hilversum (2x)
  • Startdatum: op een nader te bepalen moment na de lockdown.
  • Cursusdag: vanaf 9.30 inloop. Start 10.00 uur – afronding 17.00 uur
  • Opleidingsdagen: 50% theorie, 50% praktijk
  • Mogelijkheid om stage te lopen bij een veerkrachttraining van 5 x 1,5 uur in Dongen
  • Kleine opleidingsgroep van maximaal 8 deelnemers
  • Tussentijdse opdrachten: studie- en praktijkoefeningen
  • Na blok 4 is er een individueel evaluatiemoment

Fundament van de opleiding; ervaring van de trainers
De opleiders, Nel Koekkoek en Luce Terwindt, zijn geschoold in en hebben jarenlange ervaring met: pedagogiek, psychologie, didactiek, energetische therapie, sportpsychologie, oplossingsgerichte therapie, mindfulness, ACT, traumatherapie, systemisch werken, coaching en training voor particulieren en bedrijfsleven. Samen hebben ze ruim 100 jaar ervaring met paarden fokken, rijden en instructie.

Gastdocenten zijn Annemiek Mcleane – van Deursen, orthopedagoog / docent / kindercoach met behulp van paarden / systemisch paardencoach en Tabitha Ruiter – de Ronde, psychiatrisch verpleegkundige / kindercoach met behulp van paarden.

Karakter van de opleiding
De opleiding daagt deelnemers uit om zich op meerdere lagen te ontwikkelen. Jij bent het vertrekpunt: wie ben je, wat zijn je kwaliteiten, wat is je achtergrond en waar reik je naar uit? Wij mensen leren van afkijken en ervaren. We gaan dus veel doen, samen ontdekken. Kennis doe je ook op door te lezen, filmpjes te kijken en uit te wisselen. De overdracht naar anderen is de volgende stap. Je doet didactische vaardigheden op zodat je leert doorgeven en overdragen.

• Experimenteren, spelen, ontdekken
• Denken, voelen, doen
• Leren van elkaar
• Leren van deskundigen
• Leren van het paard
• Werken met intuïtie en energie
• Werken met elkaar
• Werken met kinderen

Het welzijn van de kinderen staat centraal, maar we kijken binnen de opleiding altijd naar het hele (familie)systeem. De symptomen waar de kinderen of de ouders mee komen, zien we vooral als een signaal van het systeem dat vertelt dat er ergens verstoringen zijn. Vaak geven de symptomen ook aan waar mogelijke oplossingsrichtingen zijn. Een belangrijke bron van deze opleiding is de Veerkrachttraining met behulp van paarden, ontwikkeld door Koekkoek & Co. Wij combineren dit op een innovatieve manier met het systemisch gedachtegoed.

Inzet van paarden
Paarden zijn meesters in het registreren en signaleren van verstoringen in systemen en kuddes. Zo hebben paarden evolutionair gezien overleefd. Hun specifieke waarnemingsvermogen en hun directe en eerlijke manier van reageren zetten we in bij de begeleiding van kinderen. Het werken met paarden biedt kinderen in het hier en nu onmiddellijk mogelijkheden om te experimenteren met ander gedrag en de effecten daarvan. Daarbij geven de reacties van het paard de begeleider ook veel informatie over het gezin waar de kinderen deel van uitmaken. Deze informatie bespreken we met de ouders. Als de kinderen jong zijn, zijn de ouders een onmisbare schakel om verandering te bewerkstelligen. Alleen met steun van ouders kunnen kinderen stappen zetten naar duurzame verandering.

Voor wie?
Deze opleiding is bedoeld voor mensen die affiniteit hebben met kinderen en paarden. Naast een HBO-denkniveau verwachten we dat deelnemers bereid zijn kennis te verwerven als het gaat over de ontwikkeling van kinderen. We gaan uit van ervaring in het communiceren met kinderen en jongeren. Daarnaast is het belangrijk dat deelnemers over didactische en pedagogische vaardigheden beschikken of bereid zijn hierin verder te scholen. De kern is eigenlijk dat je in de schoenen van het kind, van de ouders en van de paarden kunt staan.

Visie op leren
We werken steeds op twee lagen, waarbij we soms in de positie van begeleider staan en soms in de positie van het kind. Zo leer je vanuit beide posities het effect van oefeningen en interventies kennen. Steeds wisselen we theorie af met ervaringsgerichte oefeningen. Tussen de blokken door maken de deelnemers reflectieverslagen over de ontwikkeling van hun competenties. Tijdens blok 1 tot en met 5 oefenen we met elkaar. Vanaf blok 6 zijn kinderen uit onze praktijk onze gast-cliënten.

Programma
De behoeften van de deelnemers en hun startniveau bepalen mede de inhoud van het programma. We gaan met de volgende onderwerpen aan de slag:

Blok 1: Tussen mensen en paarden, de interactie centraal.
Inleiding en kennismaking met de verschillende posities in interactie met en zonder de paarden. Dongen.

Blok 2: Help, ik groei vanzelf.
Ontwikkelingsfasen van kinderen, met en zonder beperkingen, en de (on)mogelijkheden daarvan voor het werken met de paarden. Hilversum.

Blok 3: Participatief ontwerpen van werkvormen.
Ontwerpen en ervaren van oefeningen op de grond met aandacht voor lichaamstaal van mens en paard, en veiligheid. Dongen.

Blok 4: Presence & gewaarzijn.
Bewustwording van eigen emoties, (ont)spanning, aanwezigheid in het hier en nu van jou als mens en coach in het contact met de paarden. Dongen.

Blok 5: Het levende systeem.
Het systemisch perspectief, systeemdynamieken en oplossingsrichtingen. Dongen.

Blok 6: Vanuit het kind gezien, vanuit het paard gezien.
Kinderen en hun plaats in hun omgeving ((pleeg)gezin, school, sportclub), omgaan met ouders/verzorgers/leerkrachten. Paarden en hun plaats in de kudde/omgeving. Hilversum.

Blok 7: Weg van het kind, op weg naar volwassenheid.
Communiceren met middelbare scholieren. Inzicht in de ontwikkelingstaak van de jongere. Dongen.

Blok 8: Wat was je doel en heb je het ook bereikt?
Doelgericht ontwerpen van programma’s en het meten van het resultaat gericht op zowel het individu als op de groep voor verschillende leeftijdscategorieën. Dongen.

Blok 9: Aan de slag.
Hoe geef jij je droom vorm? Examen: Aan de slag met kind en paard. Dongen.

   Aanmeldingsprocedure

Investering
De opleiding vergt de investering van €3000,- excl. 21% BTW voor 18 dagdelen. Dit bedrag is inclusief cursusmateriaal, locatiekosten, deelname aan een veerkracht groepstraining van 5 x 1,5 uur soep, drankjes en versnaperingen. Deze opleidingskosten zijn deels aftrekbaar van de belasting (belastingdienst).

Wat studietijd betreft heb je ongeveer een dagdeel per week nodig voor het doorlezen van de benodigde literatuur en het schrijven van voortgangsverslagen. Daarbij komt het zelf oefenen met kinderen en paarden en intervisie met collega’s.

Aanmelden
Stuur een mail naar info@koekkoekenco.nl o.v.v. opleiding kindercoach. Een bericht per post kan natuurlijk ook. Vervolgens nemen wij contact met je op en plannen een intakegesprek waarin we kennismaken en kijken wat je mogelijkheden zijn. Indien je competenties nog niet op het instroomniveau zijn, zullen we dat open en eerlijk aangeven. Als je wilt krijg je van ons een advies hoe je nog aan de ontbrekende competenties kunt werken.
Je aanmelding is definitief als wij het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend hebben ontvangen. De aanmeldingsperiode sluit 2 weken voor aanvang van de opleiding. Wij werken met kleine groepen. Let op: vol is vol.

Betalingswijze
Betaling vooraf, uiterlijk 2 weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag op bankrekeningnummer NL90 RABO 0152 1503 07 ten name van Koekkoek en co, psychologie en therapie. Betaling in 2 termijnen is mogelijk.

Annuleringsvoorwaarden
Bij minder dan 4 deelnemers houden wij ons het recht voor om de opleiding te annuleren en te herplannen op een latere datum. Wil jij na aanmelding annuleren, dan verzoeken we je dit schriftelijk te doen en contact met een van ons op te nemen. Annuleer je binnen 4 weken voor aanvang van de opleiding dan ben je € 300,00 verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voorafgaand aan of na de startdatum ben je 100% van het opleidingsbedrag verschuldigd.

Natuurlijk zijn wij bereikbaar om je vragen te beantwoorden.

Marloes Kunzel (cursist van opleidingsjaar 2018 – 2019) is bereikbaar op telefoonnummer 06-53583383 en Eefje Fleskens (cursist uit dezelfde opleidingsgroep) op telefoonnummer 06-47013820. Zij hebben aangegeven dat ze beschikbaar zijn om jou, vanuit hun positie als deelnemer, te informeren.

Back To Top