skip to Main Content

Missie

Koekkoek & Co werkt met volwassenen, jeugdigen en kinderen. Zowel in onze therapieën als bij trainingen is maatwerk ons uitgangspunt.

Wij kunnen maatwerk bieden omdat onze ervaring zo divers is en omdat we onze krachten graag bundelen.

Missie

Probleemgeoriënteerd denken, vanuit het klassiek medisch denkmodel, belemmert volgens ons het veranderingsproces. Wij gaan liever uit van de kracht van mensen en geven daarom de voorkeur aan denken in oplossingen. Het duurzaam functioneren en het groeien van welbevinden van onze cliënten staat centraal en is het uitgangspunt van de behandeling. Wij werken via individuele sessies, groepssessies en trainingen of een combinatie hiervan. Voor kinderen en jongeren gebruiken we andere werkvormen. We handelen volgens de nieuwste (steeds veranderende) richtlijnen, zorgpaden en kwaliteitsstandaarden, die gelden voor  de generalistische Basis GGZ.

De relatie met de cliënt staat centraal in de behandeling. Het slagen van uw traject hangt voor 80% af van de klik tussen cliënt en behandelaar.  Het is vanzelfsprekend dat we daar dus aandacht voor hebben. In dit kader is het een voordeel dat we met meerderen zijn zodat we zo nodig kunnen wisselen van psycholoog. Al onze therapeuten zijn geschoold om ouders, partners, broers / zussen, leerkrachten, kortom de hele context, bij de behandeling te betrekken, waar dat nuttig is. We kijken zoveel mogelijk vanuit het systemisch perspectief.

Back To Top