skip to Main Content

De coach als gids

We leven in een ingewikkelde tijd. Er zijn keuzes in overvloed en soms is het moeilijk om te midden van alle hectiek de juiste weg te kiezen. Op zulke momenten kan een coach helpen om te optimaliseren.

Ons aanbod

Werkgerelateerde problemen

Koekkoek & Co ziet de coach als een gids. Onze klanten kiezen zelf de doelen die ze willen bereiken. Wij helpen hen met behulp van de oplossingsgerichte of socratische vragen die we stellen om te komen tot reële doelen.
Daarnaast gebruiken we ook hulpmiddelen om zoveel mogelijk via de ervaringsgerichte manier de juiste stappen te zetten én de grootte van die stappen te bepalen. Onze ervaring is dat vele kleine stapjes samen één grote maken.

Het paard kan een belangrijke co-therapeut zijn bij het bepalen van de juiste grootte en de richting van deze stappen. We bepalen samen of het nuttig is om het paard in te zetten bij een of meerdere sessies.

Wanneer coachen?

 • Bij verwarrende fasen in het werkzame leven, zoals herintreding, pensionering, ziekte.
 • Bij loopbaanveranderingen of problemen op het werk.
 • Bij haperende sportieve of artistieke prestaties.

Coaching kan in groepsverband of individueel.

Wat is het verschil tussen coachen en hulpverlenen?

Bij hulpverlening is sprake van ziekte. Een verwijzing van de huisarts is noodzakelijk. In dat geval gaan we uit van een diagnose en maken daar een behandelplan voor.

Bij coaching is er sprake van een balansverstoring en gaan we aan de slag met het optimaliseren van een situatie waardoor u weer productief kunt zijn op de werkvloer.

Oplossingsgerichte cognitieve therapie

Wat is oplossingsgerichte therapie?

De werkwijze bij oplossingsgerichte therapie verschilt sterk van andere vormen van psychotherapie. De meeste therapievormen richten zich eerst op een probleemanalyse: het omschrijven van de problemen en het onderzoeken van de oorzaken. Die oorzaken worden onder andere gezocht in het verleden, de omgeving of de gedachten- en gedragspatronen van de cliënt. Oplossingsgerichte therapie ziet de probleemanalyse als een inefficiënte omweg en slaat deze omschrijvende en onderzoekende fase over.

De oplossing centraal

Al onze therapeuten werken volgens de theorie van probleemoplossende therapie. Wij zijn ervan overtuigd dat het niet nodig is om te begrijpen hoe uw  klachten precies zijn ontstaan. In plaats van zich te verdiepen in het probleem, verdiept probleemoplossende therapie zich in mogelijke oplossingen. U wordt vanaf het begin aangemoedigd zich te concentreren op de nu nog denkbeeldige situatie waarin het probleem is opgelost. Daarbij gaan wij ervan uit dat u de oplossing onbewust al in u heeft, namelijk in de vorm van uitzonderingen op het probleem. Geen enkel probleem is namelijk constant aanwezig.

Focus op de toekomst

In oplossingsgerichte therapie concentreert u zich op de situaties waarin het probleem zich niet voordoet, of minder op de voorgrond treedt. U bepaalt zelf het doel van de therapie. Om dit doel te bereiken, krijgt u allerlei vragen die u helpen om u te richten op succesvolle situaties uit het verleden die van nut zijn voor de oplossing in de toekomst. Uw behandelaar laat u dus zo min mogelijk tijd besteden aan uw klachten, maar op datgene wat u helpt. Deze therapievorm bespaart veel tijd en moeite en werkt snel.

Deze therapievorm zetten we in voor individuen, relaties en bedrijven.

Energetische therapie

Wat is energetische therapie?

Ieder mens heeft een eigen energieveld, ook wel aura genoemd. Dat energieveld kan om allerlei redenen verstoord raken (denk aan ziekte, spanningen, verdriet of vermoeidheid). Hoe meer verstoringen of blokkades er in een energieveld ontstaan, hoe sterker je het gevoel hebt uit balans te zijn. Energetische therapie is erop gericht het evenwicht weer terug te vinden en zo de energie opnieuw te laten stromen.

Zelfstandig én aanvullend

Energetische therapie is een zelfstandige behandelmethode. De therapeut spreekt met de cliënt zijn voorgeschiedenis door, inventariseert de klachten en onderzoekt samen met de cliënt welke elementen in lichaam en geest als blokkerend worden ervaren. U kunt daarbij denken aan een concrete klacht, zoals een pijnlijke schouder, maar ook aan een minder vastomlijnde klacht zoals ‘niet lekker in je vel zitten’. Daarnaast kan energetische therapie ook worden ingezet als aanvulling bij een ander therapeutisch of medisch traject. Mensen met chronische pijn bijvoorbeeld ervaren ook verlichting dankzij deze therapievorm.

Hoe gaat het in zijn werk?

Een kernwoord in energetische therapie is loslaten. Vergelijk het maar met het tegenovergestelde van opkroppen. Opgekropte energie afbreken vraagt om oefening, maar heb je de kunst eenmaal onder de knie, dan voel je weer verbinding met jezelf. Door die verbinding krijgt het zelfgenezend vermogen van het lichaam de ruimte en komen lichaam en geest weer in balans. De behandelingen zijn erop gericht om blokkades en verstoringen in het energieveld op te lossen. Dankzij de heldervoelendheid van onze therapeut, beschikt zij over de gave om dit proces in gang te zetten. Daarnaast kijkt de therapeut, als dat van toepassing is, hoe de cliënt kan werken aan onderliggende patronen die de klachten hebben veroorzaakt. Want hoe meer inzicht in die patronen, hoe kleiner de kans dat de klachten terugkeren.

Voor wie?

Energetische therapie is geschikt voor iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning bij lichamelijke en/of geestelijke klachten, zoals spanningen, onrust, pijn, vermoeidheid, verdriet, omgaan met veranderingen. De therapie helpt ook goed bij sensitieve kinderen, die nog moeten leren wat hun talent inhoudt en hoe zij ermee om kunnen gaan.

Mentale training

Mentale training houdt zich bezig met de balans tussen lichaam en geest. Het is zeer geschikt voor sporters, maar ook voor andere mensen die hun prestaties willen optimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan acteurs, musici, docenten. Je kunt nog zo goed zijn in je vak, als je mentaal niet bent opgewassen tegen de stress van een wedstrijd, optreden of les, is het moeilijk om succes te boeken. Gelukkig is mentale kracht goed te trainen.

Voor wie?

Koekkoek & Co traint zowel individuen als teams. De mentale training is bedoeld voor mensen die:

 • hun geest net zo goed willen trainen als hun lichaam;
 • merken dat hun niveau veel hoger ligt zonder “publiek”;
 • problemen ervaren voor en na optredens (zoals slecht slapen, slecht eten, wisselende stemmingen);
 • merken dat het plezier in hun vak minder wordt;
 • eraan toe zijn om een nieuwe stap te zetten in hun carrière.

Wat is het doel?

Een mentaal trainingsprogramma is altijd gericht op beter presteren. Om het beste uit jezelf te halen, richt de training zich op het versterken van onderstaande vaardigheden:

 • zelfinzicht
 • heldere en haalbare doelen stellen
 • concentratie
 • motivatie
 • leren omgaan met je eigen spanning, boosheid, angst
 • positief leren denken
 • op jezelf leren vertrouwen
 • leren kiezen wat goed voor jou is
 • leren kiezen wat goed voor je team is
 • communicatieve vaardigheden

Workshop mindfulness-compassie

Wanneer we mindfulness beoefenen, leren we om bewust aanwezig te zijn bij het leven zoals het zich van moment tot moment aan ons voordoet. Maar hoe gaan we om met de momenten die extra moeilijk en pijnlijk voor ons zijn en waar we onder lijden? Dat is een uitdaging waar we allemaal vroeg of laat voor komen te staan. De sleutel is dat we leren het leven niet alleen met mindfulness, maar ook met heartfulness tegemoet te treden. Dat wil zeggen met compassie of mededogen.

Voor wie?

Voor mensen die stappen willen zetten in het bevorderen en/of onderhouden van hun veerkracht en stressmanagement. Heeft u de mindfulnesstraining al gevolgd en wilt u dit aanvullen met compassie of wilt u kennismaken met wat mindfulness en/of compassie voor u zou kunnen betekenen, dan kunt u profiteren van deze werkvorm.

Afhankelijk van de deelnemers zal de inhoud van deze workshop per keer aangepast worden. Het is dus ook mogelijk dat u meerdere keren mee doet. Soms zal de workshop binnen plaatsvinden, soms zult u samen de natuur in gaan. Dit wordt van te voren bekend gemaakt.

Stilstaan om te ervaren:

Mindfulness is een vorm van aandachttraining die je in het nu brengt, in het huidige moment.
Compassie houdt in dat je bewust je leven verrijkt met vriendelijkheid en mildheid.

Relatieproblemen

Elke relatie kent zijn ups en downs. Dat is een normaal fenomeen wanneer je lang bij elkaar bent. Aanvankelijk zie je de overeenkomsten, na enige jaren kom je ook de verschillen tegen.  Deze verschillen kunnen je verleiden om je beste zelf te verstoppen of jezelf weg te cijferen.  Dit is pijnlijk voor beide partners. De onaangename gevoelens komen zowel bij jezelf als bij de ander terecht. Dat zorgt voor verwarring en verwijdering.  De vraag komt op of het nog zin heeft om samen te blijven.

Wanneer is relatietherapie zinvol?

Als het doel is om samen te onderzoeken of je ongewenste patronen wil doorbreken of als je samen wil onderzoeken of de relatie nog kans van slagen heeft, dan is relatietherapie nuttig. Vaak blijkt er nog genoeg basis te zijn om samen verder te gaan en in andere situaties concluderen de partners dat het beter is om elk hun eigen weg te gaan.

Het intakegesprek

Tijdens een intakegesprek maakt u beiden tegelijk kennis met de coach/psycholoog en bespreekt u beiden uw verlangen. Welke stappen hoopt u te zetten en waar wilt u graag aan werken? Bent u beiden bereid daarmee aan de slag te gaan? Welke patronen worden herkend? Wat voor een relatie wilt u graag met elkaar hebben? Hoe ziet uw ideale relatie eruit? Wanneer bent u tevreden?
Na dit intakegesprek wordt bij voldoende motivatie van beide partners een vervolgtraject gepland waarbij in overleg met u gekozen wordt voor een passende manier van werken.

Back To Top

Cookies Notification​

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt privacybeleid