skip to Main Content

Coaching met behulp van paarden

 Sinds 2008 zijn de paarden onze co-therapeuten.

Waarom coaching met paarden?

Het paard brengt snel en praktisch in beeld wat u helpt als het gaat over beter leiding nemen, ieder zijn plek in laten nemen in een team of ander werkverband en geeft inzicht in welke patronen remmend zijn en uw persoonlijke groei in de weg staan.

Paarden zijn specialisten in het aangaan van verbindingen (de relaties met anderen). Ze laten je heel goed zien of jij er helemaal voor kiest om er echt bij te horen. Lukt dat niet, dan laten ze je ervaren hoe je dat dan wel kunt doen. Ze vertellen je (zonder woorden) precies of jij jezelf belangrijk durft te maken en welke positieve gedachten en beelden je daarbij helpen. Dit doen ze oordeelvrij, wat helpend is voor de goedkeuring van onszelf. Paarden laten je voelen of je er echt helemaal bent, met al jouw kwaliteiten, met je zon- én je schaduwkanten. Ze helpen je om vriendelijker te worden waardoor je met mildheid naar jezelf kunt kijken. Dit draagt bij aan ons gevoel van zelfacceptatie, onze spiritualiteit en het hebben van (zelf)vertrouwen. De fysieke activiteit in de buitenruimte en het bezig zijn met de levendige paarden prikkelt onze zintuigen en het samen beleven daarvan geeft plezier.

Welke vraag is passend?

De vragen waarmee klanten een beroep op ons doen zijn heel divers. U kunt onder meer denken aan:

 • Help me anders om te gaan met onzekerheid en spanning bij het leidinggeven.
 • Het lijkt me niet te lukken om projecten naar tevredenheid af te ronden, wat zou ik anders kunnen doen?
 • Ik wil meer éénheid in mijn team, help me het teamverband te bevorderen.
 • angsten
 • stemmingsklachten
 • depressie
 • burn out
 • onderpresteren
 • stress  en spanningsklachten
 • werkgerelateerde problemen
 • problemen die het gevolg zijn van een traumatische ervaring
 • gezinsproblematiek
 • assertiviteit en weerbaarheid
 • problemen met zelfbeheersing (agressie, onrust, nervositeit)
 • piekeren
 • onbegrepen lichamelijke klachten
 • psychische problemen die het gevolg zijn van ziekte

Coachingstrajecten

Systemisch werken met paarden

– Mijn relaties lopen steeds mis.
– Het lukt me niet mijn doelen te verwezenlijken.
– Anderen houden geen rekening met mij, terwijl ik toch de oudste ben.
– Nu hebben we al drie keer vlak na elkaar een nieuwe directeur. Het is alsof ze zich hier niet thuis kunnen voelen.

Je kunt als mens te maken hebben met een situatie die niet te doorbreken lijkt. Je hebt te maken met tegenslag of een zich steeds herhalende gebeurtenis en/of negatieve patronen. Situaties kunnen onoplosbaar voelen. Wij, als stamdieren, zijn een onderdeel van een of meerdere systemen. Te beginnen bij je gezin van herkomst, je schoonfamilie, maar ook de organisatie waar je werkt, je sportclub e.a.

Een systeem zoekt evenwicht door de regels van binding (iedereen hoort erbij), rangorde (waar sta je?) en balans in geven en nemen. Het reageert op verstoringen zoals het sterven van iemand of onverwacht vertrek, het intreden van nieuwe personen etc. Wij zijn ons daar vaak niet van bewust. Toch heeft het een grote invloed op de onderlinge relaties en de samenwerking en op jouw gevoel van welbevinden. Mensen worden soms uit de groep gedrukt of worden met kracht juist in de groep gehouden. Alle deelnemers van het systeem bewegen mee.

Een paard is heel gevoelig voor druk en bovendien onbevooroordeeld, waardoor het heldere terugkoppeling geeft op de situatie waarin een individu of groep verkeerd. Het probleem, de verstrikking, de druk, de verwarring of de leegte wordt zichtbaar en voelbaar. Via de reacties van het paard ervaar je het antwoord.

Deze manier van werken heeft een helend effect op wat systemisch is verstoord en zo kan de natuurlijke flow van het leven zijn gang weer gaan. In heel korte tijd is de essentie van het antwoord op een vraag helder, waardoor er nieuwe openingen ontstaan en ontspanning kan volgen. De systemisch paardencoach zorgt voor de focus op de verstoorde situatie of vraag, geeft de vertolking van de reacties van het paard, stelt zo nodig vragen en zorgt voor de veiligheid, terwijl het proces zich ontrolt tussen het paard en de deelnemer(s).

Workshop grenzen

Wat kun je leren in deze workshop?

– Voelen wat voor jou fijn en veilig is.
– Je persoonlijke ruimte innemen.
– Je grenzen aangeven op jouw manier.
– Duidelijk zijn naar anderen over wat je nodig hebt.
– Groot maken en terug schakelen.
– Bewust worden waar jij jouw stevigheid voelt in je lichaam.
– Visualiseren van het beeld dat je helpt om vriendelijk duidelijk te zijn.

Wanneer deze workshop?

Deze workshop is een onderdeel van een totaal behandelingsplan en staat niet op zich. Naast de gesprekken is ervaringsgericht leren vaak heel nuttig. Volwassenen die baat hebben bij deze workshop komen meestal met hulpvragen rond zelfvertrouwen en weerbaarheid, omgaan met boosheid, angsten en/of stress, grenzen stellen, samenwerken of energiebeheer.

Voor wie?

We werken met een klein groepje van maximaal 4 personen.
Ervaring in de omgang met paarden is niet nodig. Deelnemers werken tijdens de training wel met paarden, maar blijven gewoon met hun voeten op de grond. Meestal werken we met één paard of pony tegelijk.

Waarom met paarden?

Paarden kunnen ons heel helder informatie terugkoppelen over ons gedrag en ons gevoel. Ze liegen nooit en zijn zonder oordelen. Paarden zijn specialisten in het aanvoelen van anderen. Ze spiegelen, net als wij mensen, om goed samen te kunnen werken. De nauwkeurigheid waar ze dat mee doen is heel groot. Goed samenwerken is een noodzaak om te overleven. Als wij als mens met een paard gaan werken, worden we onderdeel van de kudde. Zo leren wij van de paarden hoe we gedrag van onze soortgenoten beter kunnen “lezen”. De paarden laten ons direct ervaren wat we kunnen doen om onze problemen anders aan te pakken. Omdat het paard in het “nu” staat, krijg je steeds weer een kans om iets uit te proberen en de manier te ontdekken die bij jou past.

Veerkrachttraining

Training voor volwassenen in herstel van veerkracht en het bevorderen van het emotioneel, sociaal en psychologisch welbevinden.

Deze training bevat op welbevinden gerichte interventies. Deze ideeën zijn ontleend aan de onderzoeken van o.a. Corey Kayes (Emory University, Atlanta V.S.2010). Het geheel is gebaseerd op de zes energiegevende activiteiten die bijdragen aan een betere dag en vervolgens aan een leven met meer kwaliteit.

Kenmerken van een zinvol bestaan zijn:

 • Zelfacceptatie
 • Positieve relaties met anderen
 • Groeien / leren
 • (Zelf)Vertrouwen
 • Zelfstandigheid
 • Genieten
 • Interesse in het leven van jezelf en dat van anderen

Als je elke dag …

 1. Iets positiefs met iemand anders doet
 2. Oog hebt voor anderen en iemand helpt of zorg biedt
 3. Iets nieuws leert
 4. Een speelse of creatieve bezigheid hebt
 5. Lichamelijk actief bent
 6. Iets spiritueels doet (dat kan van alles zijn zoals een moment van meditatie, stilstaan bij je geluksmomenten, complimenten aan jezelf geven, vriendelijkheid en mildheid voor op zetten, bewust in het hier en nu zijn)

…zorg je voor een betere dag en zet je stappen in het bevorderen van je veerkracht.

Het stilstaan bij de positieve emoties helpt je om een meer observerende en waarnemende houding in te nemen. Als gevolg daarvan signaleer je eerder wat jij nodig hebt en zo krijg je de mogelijkheid om minder impulsief en automatisch in het leven te staan. De kans op een plezierige beleving is zo steeds groter.

De training geeft mogelijkheden om te experimenteren met wat voor jou helpend kan zijn om stappen te zetten in de door jou gewenste richting. Jij zelf zult energie en tijd moeten steken in je eigen doelen. De trainers assisteren je om ze concreet te maken en te formuleren.

Je groepsgenoten helpen je bij het bevestigen van wat goed gaat en jij zult dat ook richting je groepsgenoten doen. Tevens is het uitwisselen van tips en het herkennen van elkaars doelen en obstakels prettig en motiverend om steeds opnieuw net uit je comfortzone te gaan en vorderingen te maken.

Effectief leiderschap

– Als ik met anderen samenwerk, raak ik mijn koers kwijt. 
– Ik vind het moeilijk om te voelen wat ik wil. 
– Ik voel me zo eenzaam als leider. 
– Ik wil minder bescheiden zijn zonder anderen te kwetsen. 

Tijdens deze praktische ervaringsgerichte dag gaan we aan het werk rond de thema’s: vriendelijk en duidelijk zijn, jouw plaats bepalen, werken vanuit een plan, voelen waar je kracht zit, zonder hard werken veel bereiken etc. Je leert een heleboel via praktische oefeningen met behulp van de Roos van Leary over waar jouw kracht zit in de samenwerking met mensen en hoe je een betere leider kunt zijn.

Theorie en praktijkoefeningen mét het paard (grondwerk). Voor alle geïnteresseerden (dus niet alleen ruiters), zoals managers, sporters, docenten en anderen die hun vaardigheden rondom leiderschap en samenwerken willen verbeteren.

In de ochtend verdiepen we ons in de theorie. In de middag zullen we met behulp van de paarden een heel duidelijk beeld krijgen van onze kwaliteiten en onze valkuilen.

Afstemming en energiemanagement

– Ik word niet gezien als ik binnen kom. Is daar wat aan te veranderen?
– Mensen en dieren worden onrustig van me terwijl ik het zo goed bedoel.
– Hoe kunnen we allebei tot ons recht komen in de samenwerking?

In deze cursus gaan we aan het werk met energie. Hoe groot is jouw energieveld? Hoe maak je jezelf groter en belangrijker? Welke gedachten helpen daarbij? Hoe houd je anderen op afstand of laat je ze juist dichterbij komen?

We werken met de MBTI. Ben jij een I- of E-type: als het tijd is om je accu op te laden, ben je dan liever alleen of met anderen? S- of E-type: ben je bij de bestudering van een onderwerp alleen geïnteresseerd in feiten en hun directe toepasbaarheid of meer geïnteresseerd in ideeën, de verhouding tussen feiten en hun toepassing in de toekomst? T- of F-type: als je een beslissing neemt, vertrouw je dan op onpersoonlijke redeneringen en logica of moet de beslissing goed aanvoelen en vertrouw je op je persoonlijk waarden? J- of P-type: als je een examen aflegt, bereid jij  je dan ordelijk planmatig en ruim op tijd voor of laat je het op het laatste moment aankomen en werk je dan koortsachtig aan één stuk door?

Praktisch en ervaringsgericht aan het werk.

Stressmanagement, beter omgaan met spanning

– Is het moeilijk voor je om in het “hier en nu” te blijven?
– Zou je graag meer rust uitstralen? 
– Ik heb zo’n last van negatieve gedachten. 
– Ik vergeet te genieten en zou dat graag vaker doen.
– Ik presteer veel minder dan ik zou kunnen.  
– Ik kan me zo slecht concentreren.

In deze leuke ervaringsgerichte training leer je te signaleren hoe het met jou is. Tevens maak je kennis met de nieuwste technieken op het gebied van ontspanning en concentratie. Dat geeft je de keuzemogelijkheid om negatieve gedachten en gevoelens om te buigen. Als je dat lukt, zal je omgeving  anders op je gaan reageren.

In het ochtendprogramma werken we met ontspannings- en aandachtoefeningen ( vanuit mindfulness en via de heartmath coherentietechniek). In de middag koppelen de paarden haarfijn terug wat jij het beste toe kunt passen.

Deze training is voor alle geïnteresseerden zoals mensen met klachten van overbelasting, sporters met faalangst, en iedereen die meer wil leren over beter worden in het loslaten van spanning.  Er wordt (vanaf de grond) gewerkt met paarden.

Back To Top